EMN Nederland Skip to main content

Main Area

Over migratie

Migratiethema's

EMN Nederland werkt aan een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid. Daarvoor voert EMN Nederland onderzoek uit op negen thema’s, die samen het brede vraagstuk van migratie en asiel vormen. De thema's zijn vastgesteld door de Europese Commissie (EC) en gelden voor alle EMN-contactpunten in de lidstaten van de Europese Unie (EU, plus Noorwegen, zonder Denemarken).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen ()

Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016
Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016

Asiel ()

Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. | Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017
Verwoestende droogte in Somalië waardoor ruim 600.000 mensen zijn ontheemd. | Foto: Internationale Organisatie voor Migratie, 2017

Economische migratie ()

Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006
Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006

Gezinsmigratie ()

Hereniging van een Eritrese man met zijn familie op Schiphol. | Foto: Evert Elzinga | ANP, 2016
Hereniging van een Eritrese man met zijn familie op Schiphol. | Foto: Evert Elzinga | ANP, 2016

Integratie en nationaliteit ()

Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011
Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011

Irreguliere migratie ()

Italiaanse kustwacht redt migranten en vluchtelingen op weg naar Italië. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2014
Italiaanse kustwacht redt migranten en vluchtelingen op weg naar Italië. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2014

Mensenhandel ()

Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017
Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017

Studiemigratie ()

Matchmaking event op de Technische Universiteit Eindhoven. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2014
Matchmaking event op de Technische Universiteit Eindhoven. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2014

Terugkeer ()

Migranten komen aan in Soedan, ze keren terug. | Foto: IOM, 2012
Migranten komen aan in Soedan, ze keren terug. | Foto: IOM, 2012