Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Foto: Pharos, 2019

Kinderen en jongeren komen soms zonder begeleiding naar Europa. Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben afspraken gemaakt over hun opvang. De manier waarop dit gebeurt verschilt per lidstaat.

Meestal vragen deze jongeren en kinderen asiel aan bij aankomst in een EU-lidstaat.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv):

  • is bij aankomst in de Europese Unie (EU) jonger dan achttien jaar
  • is zonder begeleiding van een volwassene, bijvoorbeeld een ouder of meerderjarige bloedverwant
  • heeft een nationaliteit van buiten de EU of is staatloos

De EU ziet kinderen en jongeren als een kwetsbare groep migranten, net zoals ouderen, gehandicapten, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en zwangere vrouwen. Voor deze kwetsbare groepen heeft de EU specifieke regels en procedures, onder andere voor de opvang en beoordeling van verblijfsaanvragen. Voor amv’s is deze vastgelegd in de Kwalificatierichtlijn. Toch verschillen EU-lidstaten in de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld in de definities die landen aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijdsdefinitie van minderjarigen en de vraag of een minderjarige zonder begeleiding is.

Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2023'


Het Jaaroverzicht Migratie en Asiel 2023 (Annual report on Migration and Asylum) van het Europees Migratienetwerk

Report: 'Children in migration 2021-2022 - An overview'


EMN-onderzoek naar de opvolging door EU-lidstaten van de aanbevelingen van de Europese Commissie voor een beter beleid voor migrerende kinderen in Europa. 

Inform: ‘Family reunification for beneficiaries of international protection’


EMN-onderzoek naar gezinshereniging (nareis) voor asielstatushouders in EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.

EMN Quarterly 42, Flash: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2023


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (januari-maart 2023). 

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid 2022


Jaaroverzicht 2022 van EMN Nederland met een uitgebreid overzicht van het Nederlandse migratiebeleid per migratiethema. Met naast wets-en beleidsontwikkelingen cijfermatige informatie en statistieken over verschillende migratiethema's.

Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2022'


Het EMN-jaaroverzicht 2022 geeft een uitgebreid overzicht van het migratiebeleid en de uitvoering hiervan per EU-lidstaat en waarnemend land van het EMN.

Onderzoek: Het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures


EMN-onderzoek naar de toepassing van het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

EMN Quarterly 41: Migratiebeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2022


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (oktober-december 2022). Met een extra focus op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

Onderzoek: ´De overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen´


EMN-onderzoek naar beleid en programma’s in EU-lidstaten (plus Noorwegen) om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid.