Contact

EMN Nederland
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
emn@ind.nl 
 

EMN Nederland is ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), afdeling Onderzoek en Analyse. Zie Over EMN Nederland