EMN Nederland Skip to main content

Main Area

Over migratie

Migratiethema's

EMN Nederland werkt aan een op feiten gebaseerd migratie- en asielbeleid. Daarvoor voert EMN Nederland onderzoek uit op negen thema’s, die samen het brede vraagstuk van migratie en asiel vormen. De thema's zijn vastgesteld door de Europese Commissie (EC) en gelden voor alle EMN-contactpunten in de lidstaten van de Europese Unie (EU, plus Noorwegen, zonder Denemarken).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen ()

Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016
Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016

Asiel ()

Rohingya-vluchtelingen bij de grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017
Rohingya-vluchtelingen bij de grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017

Economische migratie ()

Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006
Man uit China aan het werk bij Tata Steel in IJmuiden. | Foto: Jansje Klazinga, 2006

Gezinsmigratie ()

Hereniging van een Eritrese man met zijn familie op Schiphol. | Foto: Evert Elzinga | ANP, 2016
Hereniging van een Eritrese man met zijn familie op Schiphol. | Foto: Evert Elzinga | ANP, 2016

Integratie en nationaliteit ()

Nieuwkomers en cursisten van Taal aan Zee in Den Haag maken in verpleeghuis WZH Transvaal kerststukjes met en voor ouderen. Foto: Taal aan Zee 2017
Cursisten van Taal aan Zee in Den Haag maken met ouderen kerststukjes, verpleeghuis WZH Transvaal. | Foto: Taal aan Zee, 2017

Irreguliere migratie ()

Opvangcentrum voor migranten, Ceuta, Spanje. | Foto: Jurgen Huiskes, 2017
Opvangcentrum voor migranten, Ceuta, Spanje. | Foto: Jurgen Huiskes, 2017

Mensenhandel ()

Prostituée op haar werkplek, Nederland. | Foto: Robin Utrecht | Hollands Hoogte, 2013
Prostituée op haar werkplek, Nederland. | Foto: Robin Utrecht | Hollands Hoogte, 2013

Studiemigratie ()

Matchmaking event op de Technische Universiteit Eindhoven. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2014
Matchmaking event op de Technische Universiteit Eindhoven. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2014

Terugkeer ()

Migranten komen aan in Soedan, ze keren terug. | Foto: IOM, 2012
Migranten komen aan in Soedan, ze keren terug. | Foto: IOM, 2012