Terugkeer | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Terugkeer

Migranten komen aan in Soedan, ze keren terug. | Foto: IOM, 2012

Als migranten niet langer in de Europese Unie (EU) en Nederland mogen blijven, moeten ze terug naar hun land van herkomst. Nederland vindt dat migranten hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Bij voorkeur vertrekt een migrant dan ook zelfstandig en vrijwillig.

Organisaties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie en Veiligheid of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bieden migranten steun bij het terugkeren naar hun land van herkomst. Als het nodig is gebeurt vertrek gedwongen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van vreemdelingenbewaring.

De terugkeer van migranten zonder recht op een verblijfsvergunning is een essentieel onderdeel van het Europese en Nederlandse migratiebeleid. De afwijzing van een verblijfsaanvraag gaat dan ook samen met een terugkeerbesluit, waarmee een migrant verplicht is de EU te verlaten. Door migranten zonder verblijfsrecht snel terug te laten keren, wil de EU ook migranten ontmoedigen om de lange en gevaarlijke reis naar Europa te ondernemen. Migranten die niet uit eigen beweging voldoen aan de plicht om te vertrekken kunnen een inreisverbod krijgen.

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 24), 3e kwartaal 2018


Belangrijkste beleidsontwikkelingen over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente onderzoeken en events.

EMN Jaaroverzicht 2017


In 2017 daalde de instroom van asielzoekers in Nederland en de Europese Unie (EU) sterk. Veel Europese landen pasten daarop hun beleid aan, onder meer voor integratie en terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Verschillen in het terugkeerbeleid van EU-lidstaten – wat werkt?


Ruim de helft van de lidstaten van de Europese Unie (EU) heeft sinds 2015 het terugkeerbeleid aangepast. Een grote uitdaging blijft dat migranten uit het zicht kunnen raken van de autoriteiten om terugkeer te voorkomen.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Nederland en de EU


De Europese Unie (EU) moedigt afgewezen asielzoekers aan vrijwillig terug te keren. Als ze dat niet willen, of als de landen van herkomst niet meewerken, dan gaan EU-lidstaten daar verschillend mee om.

Europese Commissie doet aanbevelingen voor een doeltreffender terugkeerbeleid van de Europese Unie


Op de Europese top in Malta van 3 februari 2017 hebben de Europese regeringsleiders benadrukt dat het terugkeerbeleid van de Europese Unie (EU) moet worden herzien. De Europese Commissie (EC) publiceerde vervolgens op 2 maart een aangepast EU-actieplan over de terugkeer van asielzoekers.

Vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst


De meeste migranten van wie de verblijfsaanvraag is afgewezen keren vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Terugkeer- en reïntegratieprogramma’s helpen migranten daarbij.

Vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst: het informeren van migranten


De Europese Unie (EU) stimuleert migranten die illegaal in Europa zijn om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst of land van eerste aankomst. EU-lidstaten hebben een gezamenlijk beleid hiervoor. Het EMN onderzocht hoe lidstaten migranten hierover informeren.

De effectiviteit van inreisverboden en andere overeenkomsten voor terugkeer migranten


Lidstaten van de Europese Unie (EU) zetten  verschillende regelingen in bij het laten terugkeren van migranten van buiten Europa naar hun landen van herkomst. Zo kan aan een migrant een inreisverbod worden opgelegd.