Integratie en nationaliteit | EMN - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

  • Home
  • Integratie en nationaliteit

Main

Integratie en nationaliteit

Nieuwkomers en cursisten van Taal aan Zee in Den Haag maken in verpleeghuis WZH Transvaal kerststukjes met en voor ouderen. Foto: Taal aan Zee 2017

Integratie is van belang voor migranten die zich voor langere tijd of blijvend in Nederland willen vestigen. Integratiemaatregelen gaan over taal, onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke begeleiding.

In het verlengde van integratie ligt het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dit kan in Nederland door een optieprocedure, een korte procedure voor bepaalde groepen, of naturalisatie. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit betekent meestal dat een migrant zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit moet opgegeven.

Sommige migranten hebben geen nationaliteit, ze zijn staatloos. Geen enkel land erkent deze migranten als onderdaan. In Nederland kan een migrant staatloosheid laten registreren en op basis hiervan bijvoorbeeld reisdocumenten aanvragen. Bij erkenning van staatloosheid geldt een versoepelde regeling voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook werkt Nederland aan een procedure voor het vaststellen van staatloosheid voor migranten die niet kunnen aantonen dat ze staatloos zijn.

Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben elk een eigen beleid voor integratie en naturalisatie.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Voorwaarden en uitzonderingen naturalisatie


In april 2017 heeft  EMN Nederland een ad hoc onderzoek uitgezet naar de voorwaarden en uitzonderingen voor  naturalisatie. Nu geldt in Nederland dat een migrant na vijf jaar legaal verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit kan krijgen.

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland


De Nederlandse overheid wil de integratie van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) op de arbeidsmarkt vergroten. EMN Nederland onderzocht welke maatregelen Nederland hiervoor inzet.