Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Integratie en nationaliteit

Naturalisatieceremonie, Den Haag. | Foto: Katja Visser, 2016

Integratie is van belang voor migranten die zich voor langere tijd of blijvend in Nederland willen vestigen. Integratiemaatregelen gaan over taal, onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke begeleiding van migranten.

De meeste migranten van buiten de Europese Unie moeten eerst inburgeren. Die verplichting geldt voor de meeste verblijfsvergunningen. Inburgeren betekent het leren van Nederlands en het leren kennen van de Nederlandse samenleving. Voor veel migranten geldt dat ze voorafgaand aan hun komst naar Nederland al een inburgeringsexamen in eigen land moeten doen. In het verlengde van inburgeren ligt integratie, het daadwerkelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Na vijf jaar in Nederland kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dit kan door een optieprocedure (een korte procedure voor bepaalde groepen) of door naturalisatie. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit betekent meestal dat een migrant zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit moet opgegeven. Sommige migranten hebben geen nationaliteit, ze zijn staatloos. Bij erkenning van staatloosheid geldt een versoepelde regeling voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2023'


Het Jaaroverzicht Migratie en Asiel 2023 (Annual report on Migration and Asylum) van het Europees Migratienetwerk

EMN Quarterly 42, Flash: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2023


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (januari-maart 2023). 

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid 2022


Jaaroverzicht 2022 van EMN Nederland met een uitgebreid overzicht van het Nederlandse migratiebeleid per migratiethema. Met naast wets-en beleidsontwikkelingen cijfermatige informatie en statistieken over verschillende migratiethema's.

Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2022'


Het EMN-jaaroverzicht 2022 geeft een uitgebreid overzicht van het migratiebeleid en de uitvoering hiervan per EU-lidstaat en waarnemend land van het EMN.

EMN Quarterly 41: Migratiebeleid Europese Unie | 4e kwartaal 2022


Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (oktober-december 2022). Met een extra focus op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

EMN Bulletin 34: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2021


Overzicht van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in januari-maart 2021. Dit is het eerste EMN Bulletin met bijdragen van de waarnemende EMN-lidstaten Moldavië en Georgië.

Factsheets: Migratiebeleid per EU-lidstaat in 2020


Nieuwe publicatie - Meer weten over het migratiebeleid van een EU-lidstaat? De Country Factsheets van het Europees Migratienetwerk (EMN) geven snel inzicht in het migratiebeleid en de belangrijkste beleidsontwikkelingen per EU-lidstaat in 2020 (Engels).

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratiebeleid in 2020


Covid-19 had in 2020 grote impact op de uitvoering van het Europese migratiebeleid, met vergaande gevolgen voor (potentiële) migranten en asielzoekers. Ook Nederland paste tijdelijk de uitvoering van het migratiebeleid aan om verspreiding van het virus te voorkomen.

EMN-jaaroverzicht: Europees migratiebeleid 2020


Covid-19 bepaalde in 2020 grotendeels de uitvoering van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU). EU-lidstaten troffen noodmaatregelen om de situatie op te vangen en de meest kwetsbare migranten te beschermen.