Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Inform| Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen voor asielstatushouders in Europa
26 november 2018
Asielzoeker tijdens de intake door de vreemdelingenpolitie, Ter Apel. | Foto: Tom van Essenberg | IND, 2018 Asielzoeker tijdens de intake door de vreemdelingenpolitie, Ter Apel. | Foto: Tom van Essenberg | IND, 2018
In vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen hebben asielstatushouders recht op minimale sociale voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, financiële toelagen, huisvesting en gezinshereniging. Europa ziet daarbij onderwijs en gezondheidszorg als een fundamenteel recht.
Nieuwe onderzoeken migratie en asiel
Vooruitblik: onderzoeken EMN Nederland in 2019
3 december 2018
Ook in 2019 ondersteunt EMN Nederland het Europese en Nederlandse migratiebeleid met feitelijke informatie. Het gaat in 2019 vooral om onderzoeken binnen de thema’s asiel, reguliere migratie, integratie/nationaliteit en terugkeer.
Ad hoc onderzoek | Schengen
Controles grensregio’s Schengen in kaart gebracht
22 oktober 2018
Schengenlanden controleren steeds meer de eigen grenzen, vooral omdat de buitengrenzen onder druk staan. De Europese Commissie (EC) ziet de controles aan de grenzen zelf echter als een noodgreep en stimuleert landen om controles in de regio’s rond de grenzen uit te voeren.
Publicatie EMN Bulletin 24
Migratie- en asielbeleid Europa
4 september 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente publicaties en een overzicht van events.
Inform | Sociale voorzieningen
Europese standaard sociale voorzieningen voor asielstatushouders
28 november 2018
In vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen hebben asielstatushouders recht op minimale sociale voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, financiële toelagen, huisvesting en gezinshereniging.
Onderzoek asielzoekers Europa
Maatregelen hoge aantallen asielzoekers 2014-2016
3 oktober 2018
In de jaren 2014-2016 nam het aantal asielzoekers in Europa zeer sterk toe, vooral in 2015. EMN bracht de initiatieven van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen in kaart om deze hoge aantallen op te vangen. Aan het onderzoek werkten 25 landen mee.
Publicatie EMN Bulletin 23
Migratie- en asielbeleid Europese Unie, mei-juni 2018
Augustus 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU). Per EU-lidstaat en per thema.  
Jaarlijkse conferentie EMN Nederland 2018
Conferentie EMN Nederland over migratie- en asielbeleid in de EU
1 juni 2018
EMN Nederland organiseerde op 31 mei 2018 in het Huis van Europa in Den Haag een middag over de nationale migratieagenda’s van Nederland en de Europese Unie (EU). Welke migratie- en asielthema’s zijn het meest urgent?
Glossary 2018
Migratie- en asieltermen in Nederland en Europa
21 mei 2018
De begrippenlijst van het Europees Migratienetwerk (EMN) bevordert een gelijk gebruik van termen voor migratie en asiel in de lidstaten van de Europese Unie (EU).