Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

EMN-onderzoek, benchmark EMN NL | Mensenhandel
Identificeren slachtoffers mensenhandel in Europa is grote uitdaging
Update met benchmark EMN Nederland (NL), 16 februari 2023
Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 10.500 slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU geregistreerd in Europa*. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger.
Onderzoeken Europees migratiebeleid 2023
Lopende onderzoeken Europees Migratienetwerk 2023
Update: 16 februari 2023
Overzicht van de lopende EMN-onderzoeken naar het migratiebeleid van EU-lidstaten. De onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten inzichtelijk.
EMN Inform | Opvang asielzoekers, ontheemden Oekraïne
Flexibele asielopvang blijft uitdaging voor veel Europese landen
31 januari 2023
Door de sterk wisselende aantallen asielaanvragen in 2017-2021 en COVID-19 stonden Europese landen voor grote uitdagingen bij het huisvesten van asielzoekers. Extra maatregelen moesten voldoende opvangcapaciteit waarborgen.
EMN Inform | Amv's
Voor amv's in Europa kan verblijfsstatus vervallen bij bereiken leeftijd van 18
19 januari 2023
De rechten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) tijdens hun overgang naar volwassenheid kunnen erg verschillen per EU-lidstaat. Deze rechten zijn niet vastgelegd in EU-regelgeving.
National conference | Flexible housing capacity
Invitation conference, 9 February: 'Flexible housing capacity in the…
17 January 2023
The EMN Netherlands Conference 2023 will focus on flexible housing capacity in the Netherlands and other EU Member States (plus Norway) in the context of international and temporary protection
EMN Informs | Opvang vluchtelingen Oekraïne 
Voor EU-lidstaten is huisvesting grootste uitdaging bij opvang vluchtelingen…
10 januari 2023
Op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op toegang tot huisvesting en publieke voorzieningen. De grootste uitdaging voor lidstaten is het organiseren van voldoende huisvesting.
Event 9 februari 2023 | Flexibele (asiel)opvang
Save the date: netwerkmiddag EMN Nederland over flexibele (asiel)opvang
5 december 2022
Nederland heeft de afgelopen jaren, net als andere Europese landen, te maken met een verhoogde druk op de asielopvang.
Loop stage bij EMN Nederland | Migratie en asiel Europa
Vacature: Twee stageplekken bij het Europees Migratienetwerk Nederland
11 november 2022
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN Nederland) doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een internationale omgeving en binnen de rijksoverheid te werken.
Uitbreiding EMN | Armenië, Montenegro
Armenië en Montenegro toegetreden als waarnemer tot het Europees Migratienetwerk
31 oktober 2022
Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft twee nieuwe waarnemende landen. Armenië neemt sinds 28 oktober deel aan het EMN, Montenegro sinds 23 september.