Actueel | EMN - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Bron: IND
Cijfers asielinstroom, februari 2018
20 maart 2018
​In februari 2018 was de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.159. Het was, met uitzondering van september 2017 (2.157), het laagste aantal in de afgelopen 12 maanden.   
Publicatie onderzoek gezinshereniging
Publicatie onderzoek gezinshereniging in Journaal Vreemdelingenrecht
Maart 2018
Artikel in het Journaal Vreemdelingenrecht naar aanleiding van het onderzoek naar gezinshereniging door EMN Nederland. De eisen die lidstaten van de Europese Unie (EU) stellen aan het niveau van inburgeren van gezinsmigranten voor hun komst naar de EU verschillen sterk.
Jaarlijkse conferentie migratie
State of the Art-conferentie: migratie, demografie en klimaatontwikkeling
2 januari 2018
Op 19 januari organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie, de jaarlijkse State of the Art-conferentie over migratie in Den Haag.
Bron: Jaarcijfers IND
Asielinstroom in 2017 gelijk aan 2016
16 januari 2018
​De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 was 31.327 en daarmee vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor (31.642). Ter vergelijking: in 2015 was de totale asielinstroom 58.880.
Bron: IND
Cijfers asielinstroom, november 2017
14 december 2017
In november 2017 was de asielinstroom in Nederland 2.305 (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers).Ter vergelijking: een jaar eerder, in november 2016, ging het om 4.004 mensen.
EMN Ireland
Annual national conference on Migrant family reunification: policy and practice
27 november 2017
Family reunification promotes the integration of migrants already in the host country and can be an important route to safety for the family members of refugees. Family migration is diverse in character but often closely linked to labour migration.
EMN Bulletin juli-september 2017
Europese beleidsontwikkelingen migratie en asiel
20 oktober 2017
Kwartaaloverzicht beleid Europese Unie (EU) en EU-lidstaten voor migratie en asiel. In het 20e EMN Bulletin (juli-september 2017) onder meer:
Migratiebeleid Europese Unie 2016
Factsheets migratie en asiel lidstaten Europese Unie
16 oktober 2017
Factsheets 2016 per lidstaat van de Europese Unie (EU). De factsheets gaan in op de meest relevante politieke en wetgevende ontwikkelingen per lidstaat. Ook zijn statistieken over migratie en asiel opgenomen. Het EMN publiceert deze factsheets jaarlijks.
EMN Frankrijk | hervestiging vluchtelingen
Frankrijk overweegt opname meer vluchtelingen
6 oktober 2017
Het hervestigen van vluchtelingen staat in Frankrijk volop in de belangstelling. Mogelijk wil Frankrijk meer vluchtelingen laten overkomen.