Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

National conference | Flexible housing capacity
Invitation conference, 9 February: 'Flexible housing capacity in the…
17 January 2023
The EMN Netherlands Conference 2023 will focus on flexible housing capacity in the Netherlands and other EU Member States (plus Norway) in the context of international and temporary protection.National and European experts will join to discuss possible solutions to deal w
EMN Informs | Opvang vluchtelingen Oekraïne 
Voor EU-lidstaten is huisvesting grootste uitdaging bij opvang vluchtelingen…
10 januari 2023
Op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op toegang tot huisvesting en publieke voorzieningen. De grootste uitdaging voor lidstaten is het organiseren van voldoende huisvesting.
Event 9 februari 2023 | Flexibele (asiel)opvang
Save the date: netwerkmiddag EMN Nederland over flexibele (asiel)opvang
5 december 2022
Nederland heeft de afgelopen jaren, net als andere Europese landen, te maken met een verhoogde druk op de asielopvang.
Uitbreiding EMN | Armenië, Montenegro
Armenië en Montenegro toegetreden als waarnemer tot het Europees Migratienetwerk
31 oktober 2022
Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft twee nieuwe waarnemende landen. Armenië neemt sinds 28 oktober deel aan het EMN, Montenegro sinds 23 september.
Webinar EMN Netherlands | Detention
Webinar ‘Alternatives to detention in the EU and The Netherlands’: a recap
31 oktober 2022
During the webinar on alternatives to detention of EMN Netherlands on 29 September, speakers from Estonia, Finland, Sweden and the Netherlands discussed policies for detention in international protection and return procedures, as well as alternatives to detention.
Ad-hoconderzoek | Amv's
Ad-hoconderzoek: Amv's zonder verblijfsvergunning en met multiproblematiek
Update: 13 december 2022
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met weinig kans op een verblijfsvergunning kunnen meervoudige problemen hebben, zoals een verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen. Sommige van deze jongeren reizen rond in Europa.
EMN-onderzoek | Secundaire migratie statushouders
Uniforme EU-regelgeving bij doorreizende statushouders ontbreekt
24 oktober 2022
Statushouders, en anderen die internationale bescherming genieten, mogen vrij reizen binnen de EU en zich in een ander EU-land vestigen.
Migratiebeleid Nederland | Jaaroverzicht Nederland 2021
Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratiebeleid in 2021
21 oktober 2022
2021 was een jaar getekend door de crisis in Afghanistan en COVID-19, ontwikkelingen met ook gevolgen voor het Nederlandse migratiebeleid.
EMN Inform | Terugkeer
Terugname- en overnameovereenkomsten EU-lidstaten zijn vooral bilateraal
21 september 2022
Sinds 2004 kunnen EU-lidstaten Europese Terugname- en overnameovereenkomsten (T&O's) afsluiten met landen van buiten de EU. Toch maken landen nog steeds gebruik van bilaterale T&O’s.