Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Internationale conferentie migratie
Metropolis 2018: nieuwe inzichten voor aanpak migratie wereldwijd
5 november 2018
Tijdens de Metropolisconferentie 2018 wisselden migratiedeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers nieuwe inzichten uit over de aanpak van migratie. EMN Nederland deelde de Nederlandse ervaringen met de opvang van de hoge aantallen asielzoekers in 2014-2016.
Ad hoc onderzoek | Schengen
Controles grensregio’s Schengen in kaart gebracht
22 oktober 2018
Schengenlanden controleren steeds meer de eigen grenzen, vooral omdat de buitengrenzen onder druk staan. De Europese Commissie (EC) ziet de controles aan de grenzen zelf echter als een noodgreep en stimuleert landen om controles in de regio’s rond de grenzen uit te voeren.
Onderzoek asielzoekers Europa
Maatregelen hoge aantallen asielzoekers 2014-2016
3 oktober 2018
In de jaren 2014-2016 nam het aantal asielzoekers in Europa zeer sterk toe, vooral in 2015. EMN bracht de initiatieven van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen in kaart om deze hoge aantallen op te vangen. Aan het onderzoek werkten 25 landen mee.
Publicatie EMN Bulletin 23
Migratie- en asielbeleid Europese Unie, mei-juni 2018
Augustus 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU). Per EU-lidstaat en per thema.  
Publicatie EMN Bulletin 24
Migratie- en asielbeleid Europa
4 september 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente publicaties en een overzicht van events.
Jaarlijkse conferentie EMN Nederland 2018
Conferentie EMN Nederland over migratie- en asielbeleid in de EU
1 juni 2018
EMN Nederland organiseerde op 31 mei 2018 in het Huis van Europa in Den Haag een middag over de nationale migratieagenda’s van Nederland en de Europese Unie (EU). Welke migratie- en asielthema’s zijn het meest urgent?
Glossary 2018
Migratie- en asieltermen in Nederland en Europa
21 mei 2018
De begrippenlijst van het Europees Migratienetwerk (EMN) bevordert een gelijk gebruik van termen voor migratie en asiel in de lidstaten van de Europese Unie (EU).
Migratie en asiel in Europa
Vernieuwde site EMN Nederland
17 mei 2018
De website van het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) is vernieuwd. Onderzoeksresultaten uit Nederland en de Europese Unie (EU) zijn beter vindbaar. Ook kunnen partners voortaan eigen nieuws onder de aandacht brengen.
EMN Jaaroverzicht 2017
Migratie- en asielbeleid Europese Unie in 2017
15 mei 2018
In 2017 daalde de instroom van asielzoekers in Nederland en de Europese Unie (EU) sterk. Veel Europese landen pasten daarop hun beleid aan, onder meer voor integratie en terugkeer van afgewezen asielzoekers.