Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

Main

Gezinsmigratie

Syrische vader met zijn dochters. |  Foto: Muse Mohammed | IOM, 2016

Migranten kunnen hun partner en kinderen over laten komen naar de Europese Unie (EU). Hiermee wordt het fundamentele recht op een gezinsleven gerespecteerd, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Gezinsmigratie kent twee vormen: gezinshereniging en gezinsvorming. Gezinshereniging is de hereniging van een al bestaand gezin, de migrant met zijn/haar partner en kinderen. Bij gezinsvorming gaat het om het tot stand brengen van een gezinsband.

Het Nederlandse beleid voor gezinsmigratie is vooral beïnvloed door wet- en regelgeving op EU-niveau. Sinds 2005 is de EU-richtlijn voor het recht op gezinshereniging voor migranten van buiten de EU van kracht. Daarnaast heeft het Europees Hof van Justitie invloed op het Nederlandse beleid. Zo moest Nederland door het Chakroun-arrest (2010) de strenge inkomenseisen terugdraaien.

Specifiek voor het Nederlandse beleid is het onderscheid tussen gezinshereniging voor migranten die hier werken of studeren, en gezinshereniging voor asielstatushouders. Dat laatste wordt nareis genoemd. Voor nareis gelden aangepaste, minder strenge voorwaarden dan voor ‘reguliere’ gezinshereniging.

Ad-hoconderzoek: Controle van brondocumenten


Welke brondocumenten moeten migranten aanleveren voor de aanvraag van een verblijfsvergunning in een EU-lidstaat? Hoe controleren lidstaten de inhoud van deze documenten?

Ad-hoconderzoek: Opname belang kind in migratiebeleid


Publicatie: Implementatie in (migratie-)wetgeving en migratiebeleid van artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Wat is de beleidspraktijk in EU-lidstaten?  

Ad-hoconderzoek: Uitspraak Chavez-Vilchez alleen gevolgen voor Nederland en Verenigd Koninkrijk


Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben het verblijfsrecht versoepeld voor ouders van buiten de EU met een kind met een EU-nationaliteit. Dit gebeurde na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) over de zaak Chavez-Vilchez in mei 2017.

Publicatie onderzoek gezinshereniging in Journaal Vreemdelingenrecht


Artikel in het Journaal Vreemdelingenrecht naar aanleiding van het onderzoek naar gezinshereniging door EMN Nederland. De eisen die lidstaten van de Europese Unie (EU) stellen aan het niveau van inburgeren van gezinsmigranten voor hun komst naar de EU verschillen sterk.

Annual national conference on Migrant family reunification: policy and practice


Family reunification promotes the integration of migrants already in the host country and can be an important route to safety for the family members of refugees. Family migration is diverse in character but often closely linked to labour migration.

Gezinshereniging en nareis in EU-lidstaten


Op 18 mei organiseerde EMN Nederland in het Huis van Europa in Den Haag een middag over gezinshereniging en nareis. Hoe gaan EU-lidstaten om met gezinshereniging en nareis, welke zijn de verschillen en overeenkomsten?

Veel overeenkomsten in beleid gezinshereniging EU-lidstaten


Bij ongeveer eenderde van de migratie naar lidstaten van de Europese Unie (EU) in 2015-2016 ging het om gezinsmigratie. In 2015 zijn in de EU ruim 440.000 eerste verblijfsvergunningen voor gezinsmigratie afgegeven.

Gezinshereniging van migranten buiten de EU in Nederland en andere EU-lidstaten


Het Nederlandse beleid voor gezinshereniging is grotendeels gelijk aan het beleid van andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Misbruik van gezinshereniging


Misbruik van verblijfsregelingen voor gezinshereniging gebeurt vooral via schijnrelaties en valse ouderschapsverklaringen. Aantonen dat sprake is van een schijnhuwelijk vergt veel tijd van de betrokken autoriteiten.