EMN-jaaroverzicht: Europees migratie- en asielbeleid in 2019

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in asiel- en migratiebeleid in de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en Noorwegen in 2019? Het EMN-jaaroverzicht zet de belangrijkste trends op een rij.

Het EMN Annual Report on Migration and Asylum 2019 gaat uitgebreid in op ontwikkelingen in de EU en Noorwegen, zoals:

  • Toename in aantal asielaanvragen - Voor het eerst sinds 2015 was sprake van een toename van het aantal asielaanvragen (11,2% meer aanvragen dan in 2018). Lidstaten werkten aan het verbeteren van asielsystemen, opvang en asielprocessen.
  • Versterking integratie migranten - Integratie was ook in 2019 een beleidsprioriteit voor de EU-lidstaten  en Noorwegen. Integratieregelingen richtten zich vooral op sociaal-economische integratie, integratie op de arbeidsmarkt, taalvaardigheid, onderwijs en migrant empowerment.
  • Versterking legale migratiekanalen - Eenderde van de lidstaten voerde regelingen in voor het steunen van start-ups, ondernemers en investeerders.
  • Terugkeer - Lidstaten voerden regelingen in voor een sneller en effectiever beleid voor de terugkeer van irreguliere migranten naar herkomstlanden.

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2019

Asielaanvragen Europa 2019