Ad-hoconderzoek: Controle van brondocumenten

Welke brondocumenten moeten migranten aanleveren voor de aanvraag van een verblijfsvergunning in een EU-lidstaat? Hoe controleren lidstaten de inhoud van deze documenten?

Aanleiding onderzoek

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vermindert in een aantal landen haar betrokkenheid bij het legaliseren van brondocumenten (zoals geboorte- en trouwcertificaten) voor het vaststellen van de identiteit van iemand die een verblijfsvergunning aanvraagt voor Nederland. De Nederlandse overheid inventariseert nu hoe de controle van brondocumenten uit deze landen kan worden voortgezet. Via EMN Nederland zijn vragen uitgezet bij EU-lidstaten en Noorwegen over hoe andere lidstaten de echtheid van de brondocumenten controleren bij de aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning.

Hierbij gaat het om brondocumenten uit landen van buiten de EU die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag uit 1965. Bij deze landen speelt de diplomatieke vertegenwoordiging in het herkomstland vaak een belangrijke rol in het legalisatieproces. Bij landen die wel bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten is sprake van wederzijdse erkenning van brondocumenten en geldt een verkorte legalisatieprocedure.

Resultaten

21 lidstaten en Noorwegen reageerden op de onderzoeksvraag: België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (ES), Frankrijk (FR), Griekenland (GR), Hongarije (HU), Italië (IT), Ierland (IE), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen(LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), Polen (PO), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ) en Zweden (SE). De reacties van Ierland en Oostenrijk zijn niet in de samenvatting meegenomen, deze zijn vertrouwelijk.

Selectie resultaten:

  • In de meeste lidstaten (BE, BG, CZ, CY, DE, ES, GR, HR, HU, IT, LV, LU, NL, NO) moeten migranten  naast hun paspoort ook andere brondocumenten overleggen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning. Alleen in Zweden is een paspoort voldoende voor het vaststellen van de identiteit van een migrant.
  • In veel lidstaten (BE, BG, DE, ES, GR, HR, HU, IT, LT, LU, NL, PO) speelt de diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst van de potentiële migrant een grote rol bij het controleren van brondocumenten. In Hongarije speelt naast de diplomatieke vertegenwoordiging de Special Service for National Security een rol in dit proces. In LU en NO is dit de politie.
  • Veelgenoemde middelen voor het controleren van brondocumenten zijn vergelijkingen met voorbeelddocumenten (specimen) en het gebruik van ultraviolet licht voor controle op verborgen echtheidskenmerken. Daarnaast benoemen BE, CZ, HR, LT en PO het opnemen van contact met de uitgevende instantie van het brondocument als mogelijkheid.
  • Meerdere lidstaten beschouwen het verifiëren van brondocumenten in het land van herkomst moeilijk of onmogelijk. Dit houdt onder andere verband met de bereidheid tot samenwerking van de autoriteiten van het betreffende land. Duitsland geeft aan dat het verificatieonderzoek in het land van herkomst door een extern persoon of bureau wordt uitgevoerd, meestal een advocaat.

Publicaties

Brondocumenten