EMN-jaaroverzicht: Europees migratiebeleid 2020

Covid-19 bepaalde in 2020 grotendeels de uitvoering van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU). EU-lidstaten troffen noodmaatregelen om de situatie op te vangen en de meest kwetsbare migranten te beschermen. Het EMN-jaaroverzicht over 2020 gaat in op de belangrijkste beleidsontwikkelingen per migratiethema in de EU en EU-lidstaten.

EMN-jaaroverzicht: 'EMN Annual report on Migration and Asylum 2020'

 

Onderwerp - Overzicht migratiebeleid en -uitvoering per EU-lidstaat met uitgebreide statistieken. Migratiethema's: alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), asiel, integratie, irreguliere migratie, mensenhandel en -smokkel, reguliere migratie (gezinsmigratie, economische migratie, studiemigratie), terugkeer. Beleidsthema's onder meer: digitalisering, samenwerking met landen van buiten de EU, het nieuwe Migratiepact.

Deelnemende landen onderzoek - 27 EU-lidstaten plus Noorwegen (het Verenigd Koninkrijk was EMN-lid tot het vertrek uit de EU op 31 januari 2020, en leverde geen bijdrage meer aan dit jaaroverzicht)

Beleidsperiode – 2020

Selectie EU-beleidsontwikkelingen 2020

 • Covid-19 pandemie
  Door de reisbeperkingen daalde het aantal asielaanvragen in de EU met 34%. In sommige lidstaten halveerde het totale aantal verleende verblijfsvergunningen. EU-lidstaten hielden zoveel als mogelijk de dienstverlening aan migranten op peil, onder andere door het digitaliseren van aanvraagprocessen. Ook bleven lidstaten zich inzetten voor het beschermen van kwetsbare groepen, zoals minderjarige migranten. 

  Het EMN en de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO/OECD) voerden in 2020 vijf gezamenlijke onderzoeken uit naar de gevolgen van Covid-19 op migratie in EU- en OECD-landen: Gevolgen Covid-19 op migratie- en asielbeleid in 2020.
   
 • Brand vluchtelingenkamp Griekenland
  De brand in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in september 2020 was verwoestend. Een aantal EU-lidstaten sprak af de meest kwetsbare groepen uit het vernielde kamp over te nemen van Griekenland. De uitvoering hiervan liep echter vertraging op door onder meer de coronapandemie.Cover EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020
   
 • Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU
  Veel lidstaten voerden maatregelen in om de legale verblijfsstatus van Britten en hun familieleden in lijn te brengen met het Brexitakkoord. Het VK verliet de EU op 31 januari 2020.
   
 • Migratiepact
  De Europese Commissie publiceerde in september 2020 het nieuwe Migratiepact, met voorstellen voor een betrouwbaar en humaan systeem voor het beheersen van migratie naar en in Europa. 
   
 • Samenwerking met landen van buiten de EU
  In 2020 werd de samenwerking voor migratie tussen de EU en EU-lidstaten met landen van buiten de EU intensiever. Het EMN startte een samenwerking met Georgië en Moldavië, die zich in maart 2021 officieel bij het EMN aansloten als waarnemer. 
   

Publicaties 'EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020'


In juli 2021 publiceerde EMN Nederland het jaaroverzicht van het Nederlandse migratiebeleid in 2020.