Economische migratie | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

  • Home
  • Economische migratie

Main

Economische migratie

Amerikaanse aan het werk bij PricewaterhouseCoopers, Amsterdam. | Foto: Inge van Mill, 2012

Economische migranten zijn migranten van buiten de Europese Unie (EU) die naar de EU komen om te werken, zoals hoogopgeleide professionals, medewerkers van een bedrijf, ondernemers en seizoenwerkers. De EU stimuleert economische migratie.

Economische migratie is een vorm van legale of reguliere migratie. Voorbeelden van EU-regelingen voor economische migratie zijn de Europese Blauwe Kaart, een verblijfsvergunning voor hoogopgeleide professionals, en de Gecombineerde Vergunning, de verblijfsvergunning voor verblijf en werk. Voor de toelating tot een EU-lidstaat op economische gronden is altijd een specifieke verblijfsvergunning nodig.

Naast deze EU-regelingen heeft Nederland een eigen nationaal beleid voor economische migratie. De kern van dit beleid is selectiviteit: Nederland is uitnodigend voor migranten aan wie economisch behoefte is en terughoudend als dit niet het geval is. Het juridische kader in Nederland voor economische migratie is de wet Modern Migratiebeleid (2013).

Visumbeleid als onderdeel van migratiebeleid


Een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is een visum waarmee een migrant tijdelijk in Nederland mag verblijven om een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor de meeste verblijfsvergunningen in Nederland is een mvv een vereiste.

Tijdelijke en circulaire migratie in Nederland 2005-2009


Een meerderheid van de arbeidsmigranten van buiten Europa verblijft slechts voor bepaalde tijd in Nederland. EMN Nederland onderzocht tijdelijke en circulaire migratie in Nederland in 2005-2009 in het kader van een breed EMN-onderzoek in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Inzet van migratie voor het aanvullen van tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt


In Nederland ontstaan  op lange termijn tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing. Maatregelen die deze tekorten tegengaan richten zich vooral op oplossingen binnen Nederland. Migratie blijkt daarbij slechts een aanvullende rol te spelen.