Onderzoek: ‘The integration of applicants for international protection in the labour market’

EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers.

Onderzoeksperiode - Januari 2017 - juni 2022

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Finland (FI), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding en reikwijdte

EMN Inform integration

  • Op grond van de Europese Opvangrichtlijn hebben asielzoekers in de EU tijdens de asielprocedure toegang tot de arbeidsmarkt. Hoe de integratie op de arbeidsmarkt verloopt, en wanneer een asielzoeker daadwerkelijk mag starten met betaald werk, verschilt echter van lidstaat tot lidstaat.
  • Het onderzoek geeft een overzicht per lidstaat van het beleid, de wetten en de maatregelen voor de integratie van asielzoekers op de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor good practices en knelpunten in de lidstaten.

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland