Beleidsoverzicht: 'Annual report on Migration and Asylum 2022'

Het EMN-jaaroverzicht 2022 geeft een uitgebreid overzicht van het migratiebeleid en de uitvoering hiervan per EU-lidstaat en waarnemend land van het EMN. De focus ligt op nieuwe wetgeving en beleid per migratiethema in 2022, met speciale aandacht voor de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Onderzoeksperiode 2022

Deelnemende landen België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Denemarken (DE), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); waarnemende landen EMN: Noorwegen (NO); Armenië (AM), Georgië (GE), Moldavië (MD)

InhoudCover EMN Annual report 2022

 • Schets van de brede maatschappelijke en de geopolitieke situatie wereldwijd in 2022, en de invloed hiervan op de beleidskeuzes van de EU, EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.
 • Overzicht van de belangrijkste beleids- en wetswijzigingen per land (EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN) en op EU-niveau, per migratiethema:
  - alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en andere kwetsbare groepen;
  - integratie en inclusie van migranten;
  - internationale bescherming (asiel);
  - irreguliere migratie, inclusief mensensmokkel;
  - mensenhandel;
  - migratie en ontwikkeling;
  - nationaliteit en staatloosheid;
  - reguliere migratie;
  - Schengengebied;
  - terugkeer;
  - vluchtelingen uit Oekraïne, EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
 • Uitgebreide statistieken per migratiethema

Publicaties

Kaart Europa: opvang vluchtelingen uit Oekraine onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn per land