EMN Quarterly 42, Flash: Migratiebeleid Europese Unie | 1e kwartaal 2023

Kwartaalnieuwsbrief over het migratiebeleid van de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN (januari-maart 2023). 

Thema's: asiel, alleenstaande minderjarige migranten, legale migratie, integratie, grensbewaking, irreguliere migratie, terugkeer en mensenhandel.

> Lees de EMN Quarterly 42, 3 augustus 2023
> Lees de EMN Quarterly 42 Flash, 3 augustus 2023
 

Aantallen asielaanvragen EU 2022