Uitnodiging Europees webinar: slachtoffers mensenhandel van buiten de Europese Unie

Webinar met de presentatie van de resultaten van het EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar slachtoffers van mensenhandel. Sprekers zijn onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie (EC), de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Webinar: 'EMN launch event for the study on third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection'

Donderdag 31 maart, 10.00-13.00 CEST
Organisatie: EMN
Voertaal: Engels
Aanmelden: registratielink

Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van SZW | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017
Een mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft zijn identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van SZW | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017

Meer dan de helft van het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel in Europa komt uit landen van buiten de Europese Unie (EU). Op migratieroutes naar de EU lopen kwetsbare migranten voortdurend risico om slachtoffer van mensenhandel te worden. Onder meer het identificeren van slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU in migratiestromen blijkt voor een aantal EU-lidstaten een uitdaging. Dit heeft soms te maken met juridische spanningen, vooral binnen asielprocedures, of bijvoorbeeld met een niet goed functionerende slachtofferhulp of dienstverlening.

Programma

Tijdens het webinar presenteert het EMN de resultaten van het EMN-onderzoek naar slachtoffers van mensenhandel, waaraan 23 lidstaten en 2 landen van buiten de EU meewerkten. Hoe worden (potentiële) slachtoffers van mensenhandel in EU-lidstaten herkend, geïdentificeerd en beschermd? Het onderzoek gaat in op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen landen. EMN Nederland is als initiatiefnemer van het onderzoek nauw betrokken bij de organisatie van het webinar. 

Sprekers

 • Keynote speech: Diane Schmitt, Europese Commissie/DG Binnenlandse Zaken 
  EU-coördinator bestrijding mensenhandel
 • Valiant Richey, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), 
  Speciaal vertegenwoordiger en coördinator voor de bestrijding van mensenhandel 
 • Ilias Chatzis, VN-bureau Drugs en Criminaliteit (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC)
  Hoofd Afdeling Mensenhandel en Migrantensmokkel
 • Nina Gregori, Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EUAA)
  Uitvoerend directeur
 • En: Tamara Buschek-Chauvel, senior beleidsmedewerker, EMN Frankrijk; Herakles Moskof, special secretary, Griekse ministerie voor Migratie en Asiel, Suzanne Hoff, internationaal coördinator, La Strada International (platform ngo’s tegen mensenhandel); Hanna van der Linden, wetenschappelijk onderzoeker, EMN Nederland

Meer informatie