EMN Bulletin 32: Migratie- en asielbeleid Europese Unie | 3e kwartaal 2020

De belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in juli-september 2020. Met extra aandacht voor het nieuwe Migratiepact (23 september 2020) en met statistieken over onder meer de aantallen asielaanvragen in Europa.

> EMN Bulletin 32, november 2020