Europese beleidsontwikkelingen migratie en asiel

Kwartaaloverzicht beleid Europese Unie (EU) en EU-lidstaten voor migratie en asiel. In het 20e EMN Bulletin (juli-september 2017) onder meer:

 • de aankondiging van de Europese Commissie van het nieuwe pakket van noodhulpprojecten voor Griekenland van 209 miljoen euro
 • werkgevers in Estland krijgen financiële steun als ze iemand met een asielvergunning in dienst nemen
   
De Syrische Mustafa Kader loopt stage als ontwerper van kassen voor de tuinbouw in het Westland. Mustafa vluchtte met zijn gezin in 2015 naar Nederland. | Foto: Inge van Mill, 2017
De Syrische Mustafa Kader loopt stage als ontwerper van kassen voor de tuinbouw in het Westland. Mustafa vluchtte met zijn gezin in 2015 naar Nederland. | Foto: Inge van Mill, 2017

 

Selectie inhoud EMN Bulletin 20:

 • Het pakket van de Europese Commissie aan noodhulpprojecten voor Griekenland ter waarde van 209 miljoen euro; met een extra pakket ter waarde van 9,3 miljoen euro aan noodhulp voor de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, voor vluchtelingen en migranten in Griekenland.
 • De tussentijdse herziening van de Europese Migratieagenda 2015 door de Europese Commissie, met een aanbeveling om mensen die in aanmerking komen voor internationale bescherming legaal naar Europa te laten komen. 
 • De financiële steun voor werkgevers in Estland die iemand met een asielvergunning in dienst nemen, voor bijvoorbeeld het betalen van salarissen en een vergoeding voor taalcursussen; sinds september kent Estland hiervoor een Werkloosheidsverzekeringsfonds, ‘Mijn eerste werkplek in Estland’.
 • Het bijna halen van de relocatiedoelstellingen van Finland (opname van 2.078 vluchtelingen). Het wachten is nog op een groep asielzoekers die nog moeten worden geselecteerd door Griekenland; sinds oktober 2015 heeft Finland 1.975 asielzoekers overgenomen van Griekenland en Italië.
 • De aankondigingen van de Franse ministers van Justitie en Gezondheid op 27 september over onder meer de financiering van de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).
 • Het Franse decreet van 25 juli waarmee migranten uit landen van buiten de Europese Unie in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van 2.500 euro als ze vóór 31 december 2017 een verzoek indienen om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst
 • De maatregel van Noorwegen waardoor migranten sinds 1 september, op een paar uitzonderingen na, alleen in aanmerking komen voor een verblijf voor onbepaalde duur bij financiële onafhankelijkheid in de voorgaande 12 maanden 
 • De overeenkomst tussen de Duitse en de Egyptische overheid van 27 augustus voor het beter afstemmen van hun migratiebeleid, onder meer om te voorkomen dat migranten illegaal de gevaarlijke reis over de Middellandse Zee naar Europa ondernemen. De overeenkomst gaat onder meer over nauwere economische samenwerking om de oorzaken van migratie aan te pakken, samenwerking om mensenhandel te bestrijden en het verbeteren van grenscontroles. De twee regeringen willen ook effectiever samenwerken voor de vrijwillige terugkeer van Egyptenaren vanuit Duitsland.

 

20e EMN Bulletin (juli-september 2017)