Save the date, webinar 29 september: Alternatieven voor vreemdelingenbewaring

Het bevorderen van alternatieven voor vreemdelingenbewaring is een prioriteit van de EU en EU-lidstaten. Dit webinar van EMN Nederland gaat in op het beleid en de ambities van Nederland en andere EU-lidstaten hiervoor, en de beschikbare alternatieven in asiel- en terugkeerprocedures. Beleidsmakers, onderzoekers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Webinar EMN Nederland: 'Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures'

Donderdag 29 september, 10:30-12:15 CEST

Voertaal: Engels

EMN Nederland organiseert het webinar naar aanleiding van het EMN-onderzoek over (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in terugkeer- en asielprocedures in Europa. Initiatiefnemer van dit onderzoek was EMN Zweden, 25 Europese landen leverden een bijdrage. Het onderzoek geeft een overzicht van de overeenkomsten, verschillen en uitdagingen van (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring en alternatieven in Europa. Daarnaast stelde EMN Nederland een benchmark op met een vergelijking tussen het Nederlandse beleid voor vreemdelingenbewaring en het beleid van andere EU-lidstaten.

Programma

Tijdens het webinar worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de benchmark gepresenteerd, waarbij het vooral gaat om de alternatieven voor vreemdelingenbewaring in terugkeer- en asielprocedures.Loket overhandigen document

  • Marie Bengtson, coördinator EMN Zweden | Presentatie EMN-onderzoek ‘Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures’
  • Julia Koopmans, onderzoeker EMN Nederland | Presentatie benchmark EMN Nederland, alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland in vergelijking met andere EU-lidstaten
  • Lambert Obermann, senior adviseur Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) | Reflectie op de nationale praktijk en prioriteiten voor alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland
  • Paneldiscussie over alternatieven voor bewaring, met experts uit onder meer Estland en Nederland

Het definitieve programma en de aanmeldinformatie volgen binnenkort.

Graag tot 29 september.