Onderzoek: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring

EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in de procedures voor internationale bescherming en terugkeer. Het onderzoek gaat onder meer in op de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten, de uitdagingen en best practices.

EMN Study: 'Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures'

Onderzoeksperiode – 2015-2020

Deelnemende landen – België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Inhoud onderzoekEMN Inform 'Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures'

 • Vervolg op het eerdere EMN-onderzoek 'Use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies´ (2014)
 • Overzicht van alternatieven voor vreemdelingenbewaring in EU-lidstaten, met aandacht voor:
  - de uitdagingen en voordelen van de alternatieven ten opzichte van vreemdelingenbewaring;
  -
   de procedures en criteria voor de toepassing van alternatieven;
  - de effectiviteit van vreemdelingenbewaring en (lichtere) alternatieven in terugkeer- en asielprocedures.

Onderzoeksvragen

 • In hoeverre hebben EU-lidstaten alternatieven voor vreemdelingenbewaring en gebruiken ze deze?
 • Welke informatie is er over de gevolgen van verschillende dwingende middelen op de effectiviteit van terugkeer- en internationale beschermingsprocedures?

Publicaties EMN-onderzoek ‘Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures’

Publicaties EMN Nederland 'Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures'