Conferentie EMN Nederland over migratie- en asielbeleid in de EU

EMN Nederland organiseerde op 31 mei 2018 in het Huis van Europa in Den Haag een middag over de nationale migratieagenda’s van Nederland en de Europese Unie (EU). Welke migratie- en asielthema’s zijn het meest urgent? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen EU-lidstaten? Hoe ziet de toekomst van migratie en asiel in de EU eruit?

Kinderen aan het buitenspelen bij COA opvanglocatie Ter Apel. Foto: IND/Tom van Essenberg 2018
Kinderen aan het buitenspelen bij COA opvanglocatie Ter Apel. Foto: IND/Tom van Essenberg 2018

Annemieke van Dam, directeur Directie Strategie en Uitvoeringsadvies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, opende de middag. Het voorzitterschap was in handen van Hans Faber, directeur Internationale Aangelegenheden bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

10-jarig bestaan EMN
EMN bestaat in 2018 tien jaar. Van Dam onderstreepte de rol van EMN in deze tien jaar als de Europese netwerkorganisatie voor migratie en asiel in de EU. De organisatie die (migratie)experts uit Nederland en de EU-lidstaten verbindt en vergelijkbare beleidsinformatie over migratie en asiel uit de EU-lidstaten beschikbaar maakt.

Ook blikte Van Dam terug op de successen van EMN, zoals het jaarlijkse beleidsoverzicht over migratie- en asielbeleid in de EU-lidstaten, interessante ad hoc onderzoeken (kortlopende onderzoeken), de uitgebreide thematische studies en de conferenties.

Belangrijkste inzichten

  • Migratie-experts uit Nederland (Isabelle Swerissen) en Frankrijk (Christelle Caporali-Petit) gaven een inkijk in hun nationale migratieagenda: wat zijn de doelen voor de komende jaren en hoe verhouden deze zich tot de Europese migratieagenda? Swerissen lichtte de zes peilers van het Nederlandse migratiebeleid toe, Caporali-Petit ging onder meer in op de samenwerking met Albanië om irreguliere migratie tegen te gaan.
  • Evelien Brouwer (Vrije Universiteit Amsterdam) gaf een presentatie over de rol van coherentie, gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen Europese en nationale actoren in het kader van de Europese- en nationale migratieagenda’s. Om dit uit te voeren moet er een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten zijn, een grotere rol voor EU-agentschappen en een verdere harmonisering van migratierecht.
  • Hein Verweij en Irlan Agous, beiden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, gaven inzicht in de ‘battle voor talent’ en de rol die e-services daarin spelen. Het niveau van e-services in Nederland is hoog, processen zijn geautomatiseerd en veel wordt online afgehandeld. Doel is om de e-services in de nabije toekomst uit te breiden.
  • Jan-Kees Goet, Directeur-Generaal Migratiebeleid ministerie van Justitie en Veiligheid, sloot de middag af. Hij benadrukte dat op zowel nationaal als Europees niveau, ook voor de nationale migratieagenda, informatie en good practices moeten worden uitgewisseld. Een rol die EMN Nederland ook de komende jaren op zich kan en zal nemen.
     

Presentaties en verslag

Presentaties (Engels)

Verslag conferentie (Engels)

‘EMN 10 Year Anniverary Report: Understanding Migration in the European Union’, May 2018