Totale asielinstroom in maart 2.292

In de maand maart 2018 was de totale asielinstroom (het totaal van eerste -, herhaalde  asielaanvragen en nareizigers) 2.292. Ter vergelijking, dit aantal was een jaar eerder (maart 2017) 3.296; dit verschil is terug te voeren op een sterke daling van het aantal nareizigers.

Irakese vader en dochter. | Foto: Joke Jansen | Nationale Beeldbank
Irakese vader en dochter. | Foto: Joke Jansen | Nationale Beeldbank

De totale asielinstroom in maart is licht gestegen ten opzichte van de maand daarvoor. Deze stijging komt hoofdzakelijk voor rekening van een toename in  het aantal eerste aanvragen (februari:  1.188; maart: 1.365).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

Het aantal ingediende aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in maart (158) laat bijna een verdubbeling zien ten opzichte van de maand daarvoor (februari: 80). Een flink aandeel in deze stijging hebben AMV met de Eritrese nationaliteit (februari: 40; maart: 89).

Relocatie , hervestiging en Eurostat asielcijfers

In de appendices zijn de relocatie  en hervestiging cijfers en asielcijfers van Eurostat opgenomen

Volledige nieuwsbericht op de IND site