Onderzoek: Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel

EMN-onderzoek naar de maatregelen van EU-lidstaten om slachtoffers van mensenhandel van buiten Europa (EU/EER*) te herkennen, identificeren en beschermen. Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en het bestrijden van mensenhandel. EMN Nederland vergelijkt in een benchmark het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten.

EMN-onderzoek: 'Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection'

Onderzoeksperiode - Januari 2015 - december 2020
Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Georgië (GE), Noorwegen (NO)

Aanleiding en reikwijdte onderzoekEMN rapport over mensenhandel

  • Een van de prioriteiten van de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025 is het beschermen, ondersteunen en weerbaar maken van slachtoffers. Nog niet eerder is specifiek gekeken naar de slachtoffers van buiten de Europese Unie in relatie tot migratiestromen. Dit onderzoek biedt een overzicht van de actuele maatregelen in EU-lidstaten, Noorwegen en Georgië om slachtoffers van mensenhandel (van buiten de EU/EER) te herkennen, identificeren en beschermen. 
  • Het onderzoek draagt bij aan de evaluatie van de Europese Commissie (EC) naar de Richtlijn ter bestrijding van mensenhandel (Anti-Trafficking Directive). 

Onderzoeksinsteek

De onderzoeksresultaten geven een overzicht van:

  • de juridische context en maatregelen op EU-niveau voor het beschermen van slachtoffers van mensenhandel
  • nationale maatregelen van EU-lidstaten voor het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers
  • de samenwerkingsmechanismen op het gebied van mensenhandel tussen EU-lidstaten, EU-agentschappen, internationale organisaties, landen van herkomst en doorreislanden
  • uitdagingen en good practices voor het onderkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel;  met aandacht voor de specifieke uitdagingen tijdens de COVID-19-pandemie

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland

*Europese Economische Ruimte (EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland)