Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

  • Home
  • Old Tag Integratie en nationaliteit

Main

Integratie en nationaliteit

Integratie en nationaliteit

Integratie is van belang voor migranten die zich voor langere tijd of blijvend in Nederland willen vestigen. Integratiemaatregelen gaan over taal, onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke begeleiding.

In het verlengde van integratie ligt het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dit kan in Nederland door een optieprocedure, een korte procedure voor bepaalde groepen, of naturalisatie. Normaal gesproken betekent het krijgen van de Nederlandse nationaliteit dat een migrant zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit moet opgegeven.

Sommige migranten hebben geen nationaliteit, ze zijn staatloos. Geen enkel land erkent deze migranten als onderdaan. In Nederland kan een migrant staatloosheid laten registreren en op basis hiervan bijvoorbeeld reisdocumenten aanvragen. Bij erkenning van staatloosheid geldt een versoepelde regeling voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook werkt Nederland aan een procedure voor het vaststellen van staatloosheid voor migranten die niet kunnen aantonen dat ze staatloos zijn.

Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben elk een eigen beleid voor integratie en naturalisatie.

Voorwaarden en uitzonderingen naturalisatie

Zwitserland heeft langste termijn voor naturalisatie Het aantal jaren dat een migrant in een lidstaat moet wonen voor naturalisatie is met 12 jaar het langst in Zwitserland. Daa...