Voorwaarden en uitzonderingen naturalisatie

In april 2017 heeft  EMN Nederland een ad hoc onderzoek uitgezet naar de voorwaarden en uitzonderingen voor naturalisatie. Nu geldt in Nederland dat een migrant na vijf jaar legaal verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit kan krijgen. Op verzoek van het parlement is deze vraag over naturalisatie via EMN Nederland uitgezet bij de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Zwitserland heeft langste termijn voor naturalisatie

Het aantal jaren dat een migrant in een lidstaat moet wonen voor naturalisatie is met 12 jaar het langst in Zwitserland. Daarna volgen Oostenrijk, Tsjechië, Estland, Italië, Litouwen en Letland met 10 jaar. Samen met Finland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk heeft Nederland met vijf jaar de kortste termijn.

De meeste lidstaten maken wel uitzonderingen op deze termijnen, bijvoorbeeld voor staatlozen of voor migranten met een historische band met het land. Kroatië hanteert geen uitzonderingen.

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'The Netherlands EMN AHQ on Terms (and exceptions) for naturalization' (Ad hoc onderzoek), 18 april 2017