Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland

De Nederlandse overheid wil de integratie van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) op de arbeidsmarkt vergroten. EMN Nederland onderzocht welke maatregelen Nederland hiervoor inzet. Het gaat om bestaand beleid sinds 2015 en mogelijk toekomstig nieuw beleid. Het EMN Nederland benoemt in het onderzoek wat goed gaat binnen het huidige integratiebeleid voor statushouders en welke de verbeterpunten zijn.

Onderzoek Nederland: 'Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland: Beleid en goede werkwijzen', februari 2016

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the Dutch labour market: Policies and good practices', February 2016