Onderzoek: Het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures

EMN-onderzoek naar de toepassing van het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord in asielprocedures in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

EMN-onderzoek: ‘Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures’

Onderzoeksperiode - 2022
Deelnemende landen –België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO)

Aanleiding en reikwijdte onderzoek

Nog invullen

 • Alle kinderen, begeleid, niet-begeleid of gescheiden, hebben het recht om gehoord te worden in internationale bescherming procedures. Dit recht is zowel in het internationale recht als in het EU-recht erkend. Het onderzoek geeft een overzicht van de toepassing van dit recht in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN, en presenteert good practices, uitdagingen en geleerde lessen bij het waarborgen van dit recht.
 • Het onderzoek vult eerdere EMN-onderzoeken naar de situatie van migrerende kinderen aan met een diepgaande analyse van het recht van kinderen om te worden gehoord, op een kindvriendelijke manier die in belang is van een kind.
 • Alleen begeleide kinderen in asielprocedures vallen binnen het bereik van dit onderzoek. Niet-begeleide kinderen en kinderen die door de oorlog in Oekraïne tijdelijke bescherming krijgen vallen buiten het onderzoek.

Onderzoeksvragen

 • Worden begeleide kinderen in internationale beschermingsprocedures gehoord en wordt met hun standpunten rekening gehouden?
 • Kunnen begeleide kinderen een individueel asielverzoek indienen, los van hun ouder(s)/volwassene(n) die voor hen verantwoordelijk is/zijn? Zo ja, hoe wordt bepaald (en door wie) dat het in het belang van het begeleide kind is om een asielverzoek in te dienen los van de aanvraag van de ouders?
 • Is er de mogelijkheid om een apart gehoor uit te voeren met begeleide kinderen als onderdeel van de asielprocedure?
  - Zo nee, hoe wordt ervoor gezorgd dat naar de mening van het kind wordt gevraagd en in aanmerking wordt genomen?
  - Zo ja, wat zijn de voorwaarden/vereisten voor het uitvoeren (of niet uitvoeren) van een persoonlijk gehoor met begeleide kinderen?
  - Zo ja, welke garanties en waarborgen worden er geboden om het belang van het kind te garanderen tijdens een persoonlijk gehoor, als een kindvriendelijk gehoor?
  - Zo ja, wanneer is toestemming van de ouders vereist voor een persoonlijk gehoor met het kind, hoe gaan de asielmedewerkers om met een situatie waarin een voor het kind verantwoordelijke ouder/volwassene geen toestemming geeft?
 • Worden naast het apart gehoor ook tijdens andere momenten van de asielprocedure de meningen van begeleide kinderen geïnventariseerd?
 • Hoe worden mogelijke belangenconflicten tussen begeleide kinderen en hun ouder(s)/volwassene(n) die voor hen verantwoordelijk zijn in asielprocedures vastgesteld?
  - Als een belangenconflict is vastgesteld, hoe wordt dit dan aangepakt?
 • Welke uitdagingen zijn er bij het waarborgen van het recht van begeleide kinderen om hun mening te uiten en om daarmee rekening te houden in de asielprocedure?
 • Geef één of twee voorbeelden (indien van toepassing) van good practices om bovengenoemde uitdagingen te overwinnen en het recht van begeleide kinderen om te worden gehoord te waarborgen.

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland