Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Country factsheets 2018 | Migratie en asiel Europa
Factsheet per EU-lidstaat over migratiebeleid
7 juli 2019
Snel inzicht krijgen in het migratiebeleid van een EU-lidstaat? Sla de Country Factsheets van het EMN over 2018 erop na. Met de belangrijkste beleidsontwikkelingen, migratiecijfers en statistieken van de EU-lidstaten en Noorwegen.
Jaaroverzicht 2018 EMN | Migratie en asiel Europa
Daling asielzoekers en irreguliere migranten in Europa
16 juni 2019
In 2018 kwamen opnieuw minder asielzoekers en irreguliere migranten naar Europa. Integratie van de grote aantallen migranten uit eerdere jaren blijft voor veel landen een uitdaging.
Ad hoc onderzoek | Gezinsmigratie
Uitspraak Chavez-Vilchez alleen gevolgen voor Nederland en Verenigd…
28 juni 2019
Nederland en het Verenigd Koninkrijk versoepelden het verblijfsrecht versoepeld voor ouders van buiten de EU met een kind met een EU-nationaliteit. Dit gebeurde na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) over de zaak Chavez-Vilchez in mei 2017.
Ad hoc onderzoek | Arbeidsmigratie
Alleen Nederland en Duitsland hebben regeling voor chef-koks van buiten…
17 juni 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen krijgen chef-koks een algemene verblijfsvergunning. Alleen Nederland en Duitsland hebben een specifieke regeling voor chef-koks van buiten de EU.
EMN Bulletin 26, 1e kwartaal 2019
Europa maakt balans op van vier jaar Europees migratiebeleid
Mei 2019
In het 1e kwartaal van 2019 blikte Europa terug op het migratiebeleid sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Dat jaar bracht Europa tot drastische aanpassingen in migratiebeheer en de Europese grensbewaking.
Onderzoek migratie en asiel Europa
Stage bij EMN Nederland, iets voor jou?
26 april 2019
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle en relevante ervaring op.
Ad hoc onderzoek | Integratie, inburgering
Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten…
1 maart 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is. 
Thematisch onderzoek | Integratie en nationaliteit
Europa ondersteunt migranten van buiten de Europese Unie bij het vinden van…
20 februari 2019
Migranten van buiten de Europese Unie (EU) mogen werken in een EU-lidstaat als ze hiervoor de juiste verblijfsvergunning hebben. De meeste lidstaten hebben specifieke maatregelen om deze migranten te ondersteunen bij het vinden van werk.
EMN-werkgroep Informatiecampagnes van start
Europese landen versterken samenwerking in voorlichting aan (potentiële)…
11 februari 2019
Voorlichting moet (potentiële) migranten bewust maken van de risico’s als ze op irreguliere wijze naar de Europese Unie (EU) komen.