State of the Art-conferentie: migratie, demografie en klimaatontwikkeling

Op 19 januari organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie, de jaarlijkse State of the Art-conferentie over migratie in Den Haag. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Wageningen, Instituut Clingendael en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). EMN Nederland organiseert een workshop over de aanpak van de wisselende aantallen migranten in Europa en Nederland in 2014-2016.

Uitdelen van voedsel door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Afghanistan. | Foto: Inamullah Gohar | IOM, 2012
Uitdelen van voedsel door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Afghanistan. | Foto: Inamullah Gohar | IOM, 2012

Migratie, demografie en klimaatontwikkeling
Dit jaar gaan wetenschappers en ambtenaren tijdens de conferentie in gesprek over de wisselwerking tussen migratie, demografie en klimaatverandering. Hoe wordt migratie beïnvloed door demografische ontwikkelingen? Wat is de impact van klimaatverandering op migratiestromen? Welke zijn de nieuwe wetenschappelijke bevindingen en wat betekenen deze voor migratiebeleid?

Meld je aan voor de workshop van EMN Nederland
Tijdens de conferentie organiseert EMN Nederland een workshop over de wisselende aantallen migranten in Europa en Nederland, naar aanleiding van een recente EMN-studie hierover. EMN Nederland is ook aanwezig met een informatiestand over EMN en de EMN-onderzoeken.

Aanmelden conferentie en workshop EMN Nederland