Publicatie onderzoek gezinshereniging in Journaal Vreemdelingenrecht

Artikel in het Journaal Vreemdelingenrecht naar aanleiding van het onderzoek naar gezinshereniging door EMN Nederland. De eisen die lidstaten van de Europese Unie (EU) stellen aan het niveau van inburgeren van gezinsmigranten voor hun komst naar de EU verschillen sterk. Nederland blijkt een van de meest ‘strenge’ regimes te hebben. In het artikel vergelijken de onderzoekers van EMN Nederland het Nederlandse inburgeringsbeleid in het buitenland met het beleid in andere landen.

Artikel: 'De toepassing van integratievoorwaarden voor komst naar de EU in het kader van gezinshereniging: Beleid en praktijk in de EU-lidstaten'
Journaal Vreemdelingenrecht, maart 2018

Syrisch gezin wacht in Griekenland op plaatsing in Europa. Foto: IOM 2016
Syrisch gezin wacht in Griekenland op plaatsing in Europa. Foto: IOM 2016