Onderzoek: Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa

Onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor migranten die langdurig irregulier in de lidstaat verblijven. Hoe gaan lidstaten hiermee om, en op welke voorzieningen hebben deze migranten recht?

Onderzoek: Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa

Cover EMN study langdurig illegaal verblijvende migranten