Onderzoek: Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa

Onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor migranten die langdurig irregulier in de lidstaat verblijven. Hoe gaan lidstaten hiermee om, en op welke voorzieningen hebben deze migranten recht?

EMN-onderzoek ´Langdurig irregulier verblijvende migranten´

Cover onderzoek Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa

Dit onderzoek geeft een overzicht van het beleid en de maatregelen in de EU-lidstaten en Noorwegen voor langdurig irregulier verblijvende migranten. De focus ligt op migranten van buiten de EU/EER (alle EU-lidstaten plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) aan wie een terugkeerbesluit is opgelegd. Het gaat om situaties waarbij de terugkeer niet kan worden uitgevoerd, of wordt uitgesteld. Daarnaast gaat het onderzoek in op migranten die irregulier in een lidstaat verblijven en niet bekend zijn bij de overheid.

Deelnemende landen

België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE) en Noorwegen (NO). 

Onderzoeksvragen

 • Hoe ziet het politieke debat en het beleidsdebat eruit over de situatie van langdurig irregulier verblijvende migranten?
 • Wat zijn de kenmerken van deze groep migranten? Welke informatie is beschikbaar over de omvang van deze groep?
 • In welke mate krijgen nationale, regionale en lokale overheden te maken met langdurig irregulier verblijvende migranten?
 • Welke rechten hebben deze migranten en tot welke publieke voorzieningen hebben ze toegang?
 • Wat is de rol van steden in de omgang met deze groep? In welke mate zijn steden betrokken en werken steden samen met de nationale overheid?
 • Wat is de rol van ngo's in relatie tot publieke voorzieningen voor langdurig irregulier verblijvende migranten?
 • Welke maatregelen (zoals beleidsmaatregelen, praktische tools, richtlijnen) zijn toegepast om de situatie van langdurig irregulier verblijf te beëindigen?
 • Welke studies of onderzoeken zijn gepubliceerd over de effectiviteit van deze maatregelen?
 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en good practices voor beleid?  

Onderzoeksperiode

Het onderzoek rapporteert over wetgeving, beleid en maatregelen in de lidstaten en Noorwegen tussen 2015 en oktober 2020.

Publicaties onderzoek 'Langdurig irregulier verblijvende migranten' (Engels)

 • EMN-onderzoek (volledig onderzoek met een vergelijkende analyse van de bijdragen van de deelnemende landen), 30 juli 2021
 • EMN Inform (samenvatting EMN-onderzoek), 30 juli 2021
 • EMN Flash (introductie EMN-onderzoek), 30 juli 2021
 • EMN-persbericht, 30 juli 2021