Migratie en asiel in de Europese Unie: verleden, heden, toekomst

Een internationale conferentie over het verleden, heden en de toekomst van migratie en asiel in Europa. Daarmee markeerde het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn 10-jarige bestaan op 15 mei 2018 in Brussel.

Sprekers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, internationale organisaties en universiteiten gaven hun visie over migratie en asiel in de Europese Unie (EU). Wat kunnen we leren van de ervaringen van de afgelopen tien jaar? Hoe kunnen we deze ervaringen gebruiken voor toekomstig migratie- en asielbeleid? Deelnemers aan de conferentie waren 200 beleidsmakers,  onderzoekers en vertegenwoordigers van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), zowel Europees als national.

Key conclusions: 'Understanding Migration in the EU: past, present, future', 15 mei, Brussel.

Report: ‘EMN 10 Year Anniverary Report: Understanding Migration in the European Union’, mei 2018

Agenda 'Understanding Migration in the EU: past, present, future', 15 mei, Brussel