Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 25), 4e kwartaal 2018

Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen. En thema's als alleenstaande minderjarige vreemdelingen, reguliere migratie en integratie, en mensenhandel.

Mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017
Mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting geeft identiteitsbewijs aan de inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Amsterdam. | Foto: Joris van Gennip | Hollands Hoogte, 2017

Beleidsontwikkelingen EU (beperkte selectie)

  • De Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration is in december 2018 aangenomen in het Marokkaanse Marrakech. De deelnemende landen onderschrijven hiermee het belang van een betere samenwerking voor migratie. Het migratiepact benoemt onder meer de gedeelde verantwoordelijkheden van landen.
  • De EU besloot op 14 december om €43,7 miljoen vrij te maken voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het geld is voor noodhulp aan Griekenland, vooral voor de opvang van migranten.
  • Uit de kwartaalcijfers van Eurostat (3e kwartaal 2018) blijkt een toename van 4% van eerste asielaanvragen in de EU. Het gaat om de aanvragen in het 3e kwartaal van 2018 in vergelijking met het 2e kwartaal. In vergelijking van het 3e kwartaal in 2017 is juist sprake van een afname van 13%. In de top drie van de eerste asielaanvragen staan Syriërs (21.200), Afghanen (11.200) en Irakezen (10.000).

 

Eerste asielaanvragen EU 3e kwartaal 2018

 

Beleidsontwikkelingen EU-lidstaten (beperkte selectie)

  • Op 12 november kondigde Duitsland aan om de grenscontroles met Oostenrijk en Denemarken met zes maanden te verlengen om irreguliere migratie te verminderen.
  • Frankrijk presenteerde een nationale strategie om meer internationale studenten aan te trekken. Frankrijk wil hiermee ook de invloed van Franse universiteiten in het buitenland versterken.
  • In het Regeerakkoord van Luxemburg is besloten om detentiefaciliteiten voor vrouwen, families en kwetsbare personen te creëren. Vervolgens zal de wet aangepast worden om kinderen te verzekeren dat zij niet meer in de huidige detentiecentra geplaatst zullen worden.
  • In Nederland zijn Brazilië, Togo en Trinidad en Tobago herbeoordeeld als veilig land. Hierbij is vastgesteld dat de situatie in Togo is verslechterd en er een uitgebreidere herbeoordeling nodig is. In de tussentijd wordt Togo niet als veilig land van herkomst gezien. De situatie in Brazilië en Trinidad en Tobago zijn vooralsnog onveranderd.
  • In Tsjechië zijn Cubaanse doorreisvisa’s geïntroduceerd omdat Cubanen misbruik maakten van hun doorreis door Tsjechië vanuit Rusland.
  • In Zweden blijven de quota voor hervestiging onveranderd. De Zweedse Migratiedienst blijft daarmee in 2019 verantwoordelijk voor het hervestigen van 5.000 vluchtelingen of mensen die subsidiaire bescherming nodig hebben. In 2018 kwamen de meeste hervestigde vluchtelingen in Zweden uit Syrië, de Democratische Republiek Congo, Eritrea, Ethiopië en Afghanistan.

 

EMN Bulletin 25, 4e kwartaal 2018