WODC-onderzoek: toepassen gedragsinzichten in Nederlands migratiebeleid

Het Wetenschappelijk Onderzoek –en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht het toepassen van gedragsinzichten in migratiebeleid. Het Europees Migratienetwerk Nederland (EMN Nederland) verzamelde beleidsinformatie hierover uit EU-lidstaten en leverde zo een bijdrage aan het onderzoek.

Het WODC-onderzoek ging in op de vraag of gedragsinzichten relevant kunnen zijn voor het Nederlandse migratiebeleid. Daarbij ging het om het besluitvormingsproces van migranten, bijvoorbeeld van irreguliere migranten van buiten de EU. Het wees uit dat deze inzichten inderdaad een effectieve aanvulling kunnen zijn op het huidige beleidsinstrumentarium. Lees het volledige WODC-onderzoek op: Gedragsinzichten bieden mogelijkheden voor sturen migratiebeleid (wodc.nl).

Gedragsinzichten EU-lidstaten
Voor het onderzoek verzamelde EMN Nederland voorbeelden uit andere EU-lidstaten over het gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten in terugkeerbeleid. EMN Nederland zette hiervoor een 'ad-hoconderzoek' uit in de lidstaten. Ad-hoconderzoeken zijn kleinere onderzoeken op initiatief van de Europese Commissie of een EU-lidstaat (plus Noorwegen). Alle lidstaten (plus Noorwegen) dragen in principe aan deze onderzoeken bij. De uitgezette onderzoeksvragen gingen over het motiveren van gedrag zonder vormen van dwang.