Gezinshereniging en nareis in EU-lidstaten

Op 18 mei organiseerde EMN Nederland in het Huis van Europa in Den Haag een middag over gezinshereniging en nareis. Hoe gaan EU-lidstaten om met gezinshereniging en nareis, welke zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe hebben lidstaten hun beleid aangepast naar aanleiding van de hogere aantallen asielzoekers in 2015 en 2016 ?

Na twee jaar oorlog in Syrië vluchtten Hassan Badre en zijn vrouw Tiba Bissan uit Damascus. Ze gaan naar Turkije en vinden daar moeizaam woonruimte. Tiba reist vervolgens door naar Nederland, waar het veilig is en de procedure voor gezinshereniging snel gaat. Nu leven ze herenigd met hun kinderen in het asielzoekerscentrum in Harderwijk. | Foto: Inge van Mill, 2016
Na twee jaar oorlog in Syrië vluchtten Hassan Badre en zijn vrouw Tiba Bissan uit Damascus. Ze gaan naar Turkije en vinden daar moeizaam woonruimte. Tiba reist vervolgens door naar Nederland, waar het veilig is en de procedure voor gezinshereniging snel gaat. Nu leven ze herenigd met hun kinderen in het asielzoekerscentrum in Harderwijk. | Foto: Inge van Mill, 2016

De dag werd geopend door Annemieke van Dam, directeur Strategie en Uitvoeringsadvies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vervolgens gaf Renger Visser, Directie Asiel IND, een openingsspeech.
 
Migratie-experts uit Finland, Frankrijk, Zweden en Nederland gaven een inkijk in hun nationale migratiebeleid: hoe is dit beleid georganiseerd en wat komt kijken bij de praktische uitvoering hiervan. Specifiek werd ingegaan op gezinshereniging van asielzoekers, omdat de regelgeving voor deze groep in 2016 in veel lidstaten is aangepast door de hogere aantallen asielzoekers in 2015-2016.

Programma

  • Het eerste deel van de conferentie bestond uit een presentatie over het Nederlandse beleid, gevolgd door een presentatie over het beleid van de afzonderlijke EU-lidstaten (zonder Denemarken, met Noorwegen), bijeengebracht in een syntheserapport.
  • Presentatie UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, over gezinsherening wereldwijd.
  • Panel over gezinshereniging met casestudies uit Zweden, Finland en Frankrijk.
  • Interview met Syriër Ahmad Hamwi door Hans Lemmens, coördinator EMN Nederland. Ahmad Hamwi doorliep voor zijn vrouw de gehele gezinsherenigingsprocedure. Hoe heeft hij de procedure ervaren? Waren er praktische problemen? Hoe is de informatievoorziening? Ook werd ingegaan over het project van Ahmad Hamwi waarmee hij mensen een betere kijk wil geven op de procedure gezien door de ogen van een asielzoeker.
  • Tweede panel met Nederlandse migratie-experts over interessante inzichten uit andere lidstaten en internationale organisaties. Deelnemers: Bart Crijns, ministerie van Veiligheid en Justitie; advocate Corrien Ullersma; Anja van Loon, IND; Mark Klaassen, Universiteit Leiden; Ariane den Uyl, VluchtelingenWerk. Pannelleider: Dennis Timmerman, IND. De discussie ging onder meer over het verschil tussen vluchtelingen en asielzoekers, het Europese draagvlak voor een gezamenlijk migratiebeleid, het ontbreken van documentair bewijs, het gebruik van een DNA-test en het waarborgen van het belang van een kind in een procedure.

Presentaties, sfeer- en fotoverslagen

Presentatie 'Nederlands onderzoek'

Presentatie 'vergelijkend onderzoek EU-lidstaten'  (syntheserapport)

Presentatie 'EMN Zweden'

Presentatie 'EMN Finland'

Sfeerverslag (Engels)

Fotoverslag