Vaststellen identiteit migranten in EU en Nederland

EMN onderzocht hoe lidstaten van de Europese Unie (EU) de identiteit vaststellen van migranten van buiten de EU (derde landen). Het vaststellen hiervan is nodig voor asielaanvragen en aanvragen van visa voor kort verblijf, werk, studie, gezinshereniging en naturalisatie. Vooral ongeldige of valse documenten en het ontbreken van documenten kunnen het identificeren van migranten bemoeilijken. Door de stijging van het aantal asielaanvragen sinds 2014 is het belang van identiteitsvaststelling verder toegenomen. 

Rohingya-vluchtelingen bij een grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017
Rohingya-vluchtelingen bij een grenspost tussen Bangladesh en Myanmar. | Foto: Muse Mohammed | IOM, 2017


Het EMN-onderzoek 'Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process' is in 23 lidstaten uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op:

 • de procedure voor het vaststellen van identiteit en welke documenten worden geaccepteerd
 • de knelpunten bij identiteitsvaststelling en welke maatregelen zijn of worden genomen
 • welke maatregelen succesvol zijn
 • hoe bij twijfel toch een besluit wordt genomen
 • of sprake is van een gemeenschappelijk aanpak met andere landen

Snelle en efficiënte identificatie van migranten in Nederland

EMN Nederland onderzocht de situatie in Nederland en hoe deze zich verhoudt tot andere lidstaten. Nederland blijkt het vaststellen van de identiteit van migranten op orde te hebben. Het proces verloopt snel en efficiënt. De Nederlandse aanpak komt grotendeels overeen met de aanpak van andere lidstaten, op onderstaande verschillen na:

 • Nederland maakt voor identificeren van migranten geen gebruik van het digitale verkeer met de overheid (belastingdienst, instellingen voor sociale voorzieningen) of de private sector (zoals banken). Veel andere lidstaten doen dit wel, ook bij het terugkeerproces van migranten.
 • Nederland heeft in 2016 als enige land taaltesten ontwikkeld om migranten (vooral Syriërs) te identificeren.  
 • de ontwikkeling van de Basisvoorziening Identiteitsvaststelling (BVID) in Nederland is uniek in Europa. Deze draagt bij aan het verbeteren van het identificeren en registreren van migranten. In de BVID worden (biometrische) gegevens van asielzoekers ingevoerd en vergeleken met bestaande registers die op de BVID zijn aangesloten.
 • Nederland heeft het onderzoeksproces naar de identiteit van een migrant bekort, door het inzetten van extra personeel  en het efficiënter beoordelen van binnenkomende documenten door experts van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (Bureau Documenten).
   

 link Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: Identiteit migranten Europa soms moeilijk vast te stellen (Inform, Syntheserapport)

link Onderzoek Nederland: Nederland heeft het proces van identificatievaststelling van migranten op orde

pdfBenchmark Nederland-EU (pdf)