Social media in de strijd tegen mensenhandel

Het gebruik van social media bij mensenhandel is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Migranten en mensensmokkelaars gebruiken social media veelvuldig om reisroutes in kaart te brengen en vervoer te regelen. Dit stelt Europa voor nieuwe uitdagingen in het tegengaan van mensenhandel.

Deze EMN Inform beschrijft het gebruik van social media bij mensenhandel en hoe social media hiertegen ingezet kunnen worden.

Belangrijkste conclusies

  • Gebruik van sociale media maakt migratie goedkoper en veiliger voor zowel de migrant als de smokkelaar.
  • Door social media kunnen migranten zich sneller verzamelen op bepaalde locaties om vanuit daar te vertrekken.
  • Social media geven gemakkelijk en snel toegang tot actuele informatie, waardoor smokkelaars zich sneller kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden, zoals controles door overheidsinstellingen.
  • De meeste lidstaten doorzoeken social media op aanwijzingen voor mensenhandel. Deze informatie wordt vooral gebruikt om internetpagina’s te sluiten of als bewijsmiddel in strafrechtelijke procedures.
  • De Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben steeds meer behoefte aan samenwerking met internetproviders en social media- bedrijven. Ook wil de EU ‘contra-verhalen’ ontwikkelen voor social media die migranten kunnen ontmoedigen de om de gevaarlijke reis naar Europa te ondernemen.

 

Vergelijkend EU-onderzoek (Inform): ‘The Use of Social Media in the Fight Against Migrant Smuggling’, September 2016