Overslaan en naar de inhoud gaan

Main Area

  • Home
  • Old Tag Mensenhandel

Main

mensenhandel

Mensenhandel

Het tegengaan van mensenhandel is een prioriteit van de Europese Unie (EU) en Nederland. Slachtoffers behoren vaak tot de kwetsbaarste groepen in de samenleving, zoals asielzoekers en illegaal verblijvende migranten.

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van iemand onder dwang en met het doel diegene uit te buiten. Bij deze uitbuiting kan het gaan om het onder dwang en slechte werkomstandigheden moeten werken, kinderarbeid, gedwongen prostitutie of het onder dwang meewerken aan criminele activiteiten. Slachtoffers en getuigen die geen geldige verblijfsvergunning hebben in Nederland zijn kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als ze aangifte van mensenhandel doen. Nederland wil zo het doen van aangifte stimuleren. 

In Nederland speelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel een belangrijke rol in het bestrijden van mensenhandel. De rapporteur volgt de effecten van het beleid tegen mensenhandel en doet aanbevelingen voor het verbeteren hiervan. Op Europees niveau speelt de EU Anti-trafficking Coordinator een vergelijkbare rol.

 

Social media in de strijd tegen mensenhandel

Belangrijkste conclusies Gebruik van sociale media maakt migratie goedkoper en veiliger voor zowel de migrant als de smokkelaar. Door social media kunnen migranten zich sne...