Onderzoek: 'Organisatie flexibele opvang in het kader van internationale bescherming'

EMN-onderzoek naar de organisatie van flexibele opvang voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne in EU-landen en Noorwegen. Het onderzoek gaat in op de verschillende maatregelen van landen voor het vergroten van huisvestingscapaciteit. Welke maatregelen waren succesvol?

EMN Study: 'Organising flexible housing in the context of international protection'

Onderzoeksperiode – 2017-2021 / 24 februari-31 augustus 2022
Deelnemende landen –  België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE); Noorwegen (NO)

Aanleiding en reikwijdte onderzoekCover EMN-onderzoek flexible housing

  • Het organiseren van een flexibel opvangsysteem blijft een uitdaging voor veel Europese landen, in 2022 vooral door de hoge aantallen asielzoekers na het opheffen van de COVID 19- reisbeperkingen, de machtsovername in Afghanistan en de hoge aantallen ontheemden uit Oekraïne.
  • Het onderzoek biedt een overzicht van beleidsmaatregelen van EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN voor het organiseren van voldoende flexibele opvangcapaciteit.
  • Ook benoemt het onderzoek good practices en lessons learned van de organisatie van flexibele opvangcapaciteit voor asielzoekers in de periode 2017-2021, en of deze ook invloed hebben gehad op de organisatie van de opvang voor de hoge aantallen ontheemden uit Oekraïne na 24 februari 2022.

Onderzoeksvragen

  • Welke maatregelen namen EU-lidstaten voor het waarborgen van een flexibele opvangcapaciteit, zowel bij een oplopende als een afnemende behoefte aan capaciteit?
  • Hoe beïnvloedde de uitstroom van statushouders de opvangcapaciteit van asielzoekers in verschillende EU-lidstaten en waarnemende EMN-landen?
  • Welke voorbeelden kunnen landen geven van good practices en lessons learned voor de organisatie van flexibele opvang van asielzoekers in de periode 2017-2021?
  • Welke van deze good practices en lessons learned zijn gebruikt voor het organiseren van opvangcapaciteit voor ontheemden uit Oekraïne sinds 24 februari 2022?

Publicaties EMN-onderzoek

Publicaties EMN Nederland