Onderzoek: Toegang tot huisvesting en publieke voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Twee EMN-onderzoeken naar de toegang van vluchtelingen uit Oekraïne tot huisvesting en publieke voorzieningen in EU-lidstaten. Het gaat om ontheemden uit Oekraïne die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

EMN Informs: ‘Access to services for beneficiaries of temporary protection’, ‘Arrangements for accommodation and housing for beneficiaries of temporary protection’

 

Onderzoeksperiode - 2022

Deelnemende landen - België (BE), Bulgarije (BG), Croatië (HR), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL) Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Aanleiding onderzoekCover onderzoek services

Artikelen 13 en 14 van de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming geven vluchtelingen uit Oekraïne die onder de richtlijn vallen recht op huisvesting en toegang tot publieke voorzieningen. Twee EMN-onderzoeken (Informs), met bijdragen van 24 EU-lidstaten, brachten de uitvoering van deze rechten in kaart. De EU activeerde de richtlijn op 24 februari 2022 naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Onderzoeksvragen

‘Toegang tot publieke diensten voor personen die Tijdelijke Bescherming genieten’
Ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben recht op toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en scholing:

 • Zijn er (financiële) maatregelen die ontheemden uit Oekraïne ondersteunen die om onvoorziene redenen niet direct de arbeidsmarkt op kunnen?
 • Zijn er (financiële) maatregelen die ontheemden uit Oekraïne ondersteunen om de arbeidsmarkt te betreden?
 • Hoe worden werknemers ondersteund in het tewerkstellen van ontheemden uit Oekraïne?
 • Hoe is de toegang tot de (geestelijke) gezondheidszorg voor
  ontheemden uit Oekraïne geregeld?Cover
 • Hoe is de toegang tot scholing voor ontheemden uit Oekraïne geregeld?

‘Regelingen voor huisvesting en onderdak voor personen die Tijdelijke Bescherming genieten’

 • Hoe is de huisvesting van ontheemden uit Oekraïne geregeld?
 • Welke vormen van huisvesting worden toegepast?
 • Hoe wordt het levensonderhoud van ontheemden uit Oekraïne financieel ondersteund?
 • Is er financiële ondersteuning voor particulieren die ontheemden uit Oekraïne opvangen, en hoe is dat dan geregeld?
 • Worden gemeentes of andere lokale autoriteiten financieel ondersteund in het opvangen van ontheemden uit Oekraïne?
 • Hoe is de particuliere opvang georganiseerd?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen met betrekking tot de particuliere opvang?

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland