Onderzoek: Bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten

EMN-onderzoek naar de bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten (T&O's) die door EU-lidstaten zijn afgesloten met landen van buiten de EU in 2014-2020.

EMN Inform: 'Bilateral Readmission Agreements'

Onderzoeksperiode 2014-2020

Deelnemende landen België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Duitsland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zweden (SE)

Soedanese migranten keren terug | Foto: IOM, 2012
Soedanese migranten keren terug | Foto: IOM, 2012

Inhoud onderzoek

  • Overzicht van de uitvoering, monitoring, evaluatie en effectiviteit van bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten tussen EU-lidstaten en landen van buiten de EU.
  • Technische en inhoudelijke kader van de overeenkomsten die zijn ondertekend, of in werking zijn getreden, in 2014-2020.

Onderzoeksvragen

  • Welke bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten zijn gesloten door EU-lidstaten in 2014-2020 en wanneer werden deze definitief?
  • Wat zijn de kenmerken van de bilaterale terugname-  en overnameovereenkomsten die zijn gesloten in deze periode voor wat betreft 'issue-linkage' (het koppelen van afspraken over de terugname en overname van migranten aan samenwerking op andere migratieterreinen) en wat was de inhoudelijke strekking van de overeenkomsten?
  • Welk informatie hebben EU-lidstaten over de effectiviteit van de afgesloten bilaterale terugname- en overnameovereenkomsten?

Publicaties EMN: ‘Bilateral Readmission Agreements’

Publicaties EMN Nederland: ‘Bilaterale terugkeerovereenkomsten’