EMN Inform: ‘Access to autonomous housing in the context of international protection’

EMN-onderzoek naar de toegang tot zelfstandige huisvesting voor asielstatushouders in EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN.

Onderzoeksperiode – Tot juli 2023

Deelnemende landen – Oostenrijk (AT), België (BE), Bulgarije (BG) Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Duitsland (DE), Estland (EE), Spanje (ES), Finland (FI), Kroatië (HR), Ierland (IE), Italië (IT), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Letland (LV), Malta (MT), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Zweden (SE)

Deelnemende waarnemende landen –Servië (RS)

Aanleiding en reikwijdteEMN Inform Autonomous housing

Publicaties EMN

Publicaties EMN Nederland