Uitnodiging webinar 30 oktober: arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in de EU

Het Europees Migratienetwerk (EMN) organiseert op 30 oktober een webinar over het EMN-onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in EU-lidstaten. Wat zijn de beperkingen, uitdagingen en best practices? Het onderzoek gaat uitgebreid in op de verschillen en overeenkomsten tussen lidstaten. Zo mogen asielzoekers in alle EU-lidstaten werken tijdens hun asielaanvraag, maar verschillen de voorwaarden sterk tussen landen.

Het webinar start met een presentatie over de resultaten van het EMN-onderzoek 'The integration of applicants for international protection in the labour market’. Daarna gaan sprekers van het EMN uit Cyprus, Italië en Nederland in op hun nationale beleid, wetgeving en uitvoeringspraktijk. Hans Lemmens, coördinator EMN Nederland, presenteert de benchmark van EMN Nederland met een vergelijking tussen de situatie in Nederland en andere EU-lidstaten. De voertaal is Engels.

Webinar: 'Presentation of the study on the integration of applicants for international protection in the labour market – limitations, challenges and best practices'

Datum - 30 oktober 2012, 11.00-12.30 CET

Organisatie - Europees Migratienetwerk (EMN)

Aanmelden - Meld je hier aan

Meer informatieCover EMN-onderzoek arbeidsmartkintegratie