Uitnodiging rondetafel EMN-Wereldbank 1 juni 2021: nieuw beleid voor arbeids- en kennismigratie

De beroepsbevolking in de Europese Unie (EU) krimpt. Arbeids- en kennismigranten uit landen van buiten de EU kunnen mogelijk tekorten voorkomen. Een nieuwe aanpak voor reguliere migratie is volgens de Europese Commissie nodig. Het Europees Migratienetwerk (EMN) en de Wereldbank verkennen in een rondetafeldiscussie hoe lidstaten hun immigratiebeleid kunnen aanpassen.

Rondetafeldiscussie Europees Migratienetwerk-Wereldbank: `New approaches to EU migration: innovations in designing and implementing new legal pathways`


Dinsdag 1 juni, 15.00 - 17.00 uur
Organisatie: EMN en Wereldbank

Voertaal: Engels

Zonder arbeids- en kennismigranten uit landen van buiten de EU kan de beroepsbevolking in een land als Duitsland in 2060 eenderde kleiner zijn. Tegelijkertijd is in regio’s als Noord-Afrika en het Midden-Oosten een kwart van de beroepsbevolking werkloos en kijken werkzoekenden uit deze regio's naar kansen in het buitenland. Om deze arbeidsbehoeften bij elkaar te brengen zijn in zowel herkomst- als bestemmingslanden proefprojecten gestart. Ook hebben sommige Europese landen hun nationale immigratiebeleid aangepast, zodat migranten uit landen van buiten de EU sneller toegang hebben tot de nationale arbeidsmarkten.

Programma

Deze rondetafel van het EMN en de Wereldbank verkent de mogelijke aanpassingen van het migratiebeleid, zodat aanbod van arbeid en vraag naar arbeid beter op elkaar aansluiten:

1.   Wat zijn de belangen en arbeidsmarktbehoeften in herkomst- en bestemmingslanden? Hoe ziet eerlijke en effectieve arbeidsmigratie eruit?
2.   Wie zijn de belanghebbenden voor proefprojecten? Waarom is publiek-private samenwerking zinvol?
3.   Wat kunnen we leren van de proefprojecten en hoe kunnen landen deze opschalen naar duurzame modellen voor de lange termijn?

Sprekers:

  • Alexander Wilhelm, Director of International Placement Services (ZAV) of the Federal Employment Agency, Duitsland
  • Vertegenwoordiger van Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), de Duitse organisatie voor internationale samenwerking
  • Vertegenwoordiger van Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap
  • Rob de Lobel, Programme and Policy Officer Labour Mobility and Human Development (LHD), Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), België
  • Salima Bensalem, Head of International Placement, labour agency ANAPEC

Zowel werkgevers als deelnemers aan arbeidsprogramma's vertellen daarnaast over hun ervaringen.

Informatie en aanmelden

Kennismigranten aan het werk in Nederland. | Bron: CBS, 2019
Kennismigranten aan het werk in Nederland. | Bron: CBS, 2019