Save the date: netwerkmiddag EMN Nederland over flexibele (asiel)opvang

Nederland heeft de afgelopen jaren, net als andere Europese landen, te maken met een verhoogde druk op de asielopvang. Tijdens de netwerkmiddag op 9 februari van EMN Nederland, in samenwerking met het COA, gaan experts uit binnen- en buitenland met elkaar in gesprek over uitdagingen, oplossingen, good practices en lessen voor de toekomst. Het volledige programma en aanmeldinformatie volgen binnenkort.

Netwerkmiddag EMN Nederland in samenwerking met het COA: 'Flexibele (asiel)opvang in Nederland en Europa'

Datum - 9 februari 2023, 11.30-17.00 (inclusief lunch, borrel)

Locatie - Huis van Europa, Den Haag

Organisatie - Europees Migratienetwerk Nederland (EMN Nederland), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Aanmeldinformatie - Volgt binnenkort

Tijdelijke opvang Afghaanse evacués in Nederland, zomer 2021 | Bron: IND
Tijdelijke opvang Afghaanse evacués in Nederland, zomer 2021 | Bron: IND

De netwerkmiddag gaat over het creëren van flexibele opvangcapaciteit in Nederland en andere Europese landen. Europese landen hebben de afgelopen jaren te maken met een verhoogde druk op het opvangsysteem. In Nederland komt dit onder meer door de wisselende aantallen asielaanvragen en de beperkte doorstroom van statushouders uit asielzoekerscentra naar reguliere huisvesting. Tijdens de middag bespreken we samen met nationale en internationale experts de uitdagingen die dit met zich meebrengt, good practices en lessen voor de toekomst, zowel voor asielopvang als opvang in het kader van de tijdelijke bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne. Beleidsmakers en -uitvoerders, (inter)nationale experts en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Programma

Tijdens het evenement presenteert EMN Nederland het EMN-onderzoek naar flexibele opvang in EU-lidstaten (en Noorwegen), met een vergelijkende analyse over de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten. Aansluitend gaan experts van het COA en uit twee lidstaten in gesprek over Nederlandse en Europese case studies uit het onderzoek. In de daaropvolgende paneldiscussie gaan Nederlandse experts in op flexibele opvang in het kader van tijdelijke bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Het programma biedt volop ruimte voor vragen uit het publiek en om met elkaar in gesprek te gaan. De voertaal van de middag is Engels.

Meer informatie over het programma en de registratie volgt binnenkort. Heeft u vragen of opmerkingen, dan vragen we u graag contact op te nemen via emn@ind.nl.