Armenië en Montenegro toegetreden als waarnemer tot het Europees Migratienetwerk

Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft twee nieuwe waarnemende landen. Armenië neemt sinds 28 oktober deel aan het EMN, Montenegro sinds 23 september. Bij de nieuwe samenwerking gaat het vooral om het uitwisselen van kennis en ervaring over migratie.

Montenegro is het vijfde waarnemende land van het EMN, Armenië het zesde, in navolging van Georgië, Moldavië, Noorwegen en Oekraïne. Als waarnemers dragen Montenegro en Armenië bij aan de EMN-onderzoeken en -bijeenkomsten. Met de onderzoeksresultaten informeert het EMN beleidsmakers in EU-lidstaten en de Europese Commissie over migratiebeleid in de EU-lidstaten en de waarnemende landen van het EMN.

Het EMN verwelkomt beide landen en kijkt uit naar een voorspoedige samenwerking.

 

Ondertekening Montenegro
Getekende overeenkomst tussen Montenegro en de Europese Commissie voor toetreding van Montenegro als waarnemer tot het EMN
Ondertekening Armenie
Armenië ondertekent de overeenkomst met de Europese Commissie voor toetreding van Armenië als waarnemer tot het EMN