Onderzoeken EMN Nederland 2019

Ook in 2019 ondersteunt EMN Nederland het Europese en Nederlandse migratiebeleid met feitelijke informatie. Het gaat in 2019 vooral om onderzoeken binnen de thema’s asiel, reguliere migratie, integratie/nationaliteit en terugkeer.

Matchmaking event op de Technische Universiteit Eindhoven. Hightechbedrijven zoals ASML, NXP en Philips houden selectiegesprekken met kandidaat-masterstudenten. De bedrijven stellen samen 18 beurzen van 5.000 euro per jaar beschikbaar. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2014
Chinese studenten aan de Ersasmus Universiteit. | Foto: Jansje Klazinga, 20117

De onderzoeken van EMN Nederland zijn altijd onderdeel van EMN-brede onderzoeken in de lidstaten van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, zonder Denemarken. Voor de grote vergelijkende onderzoeken tussen de EU-lidstaten gaat het in 2019 onder meer om:

  • Comparative overview of national protection statuses in the EU
    Welke andere vormen van internationale bescherming, naast de vluchtelingenstatus en de status voor subsidiaire bescherming, bieden Nederland en de andere EU-lidstaten? Dit onderzoek geeft een overzicht hiervan, met de bijbehorende procedures en rechten, en een overzicht van eventuele nieuwe statussen naar aanleiding van de hoge aantallen asielzoekers in de afgelopen jaren.
  • Pathways to citizenship in the EU Member States (and Norway)
    Onderzoek naar de verschillende procedures voor naturalisatie, onder meer naar verblijfsperiodes, taalkennis en economische factoren die meespelen. Ook aandacht voor het mogelijke beëindigen van een (nieuw) verkregen nationaliteit, beleid voor dubbele nationaliteit en staatloosheid.
  • Migratory pathways for start-ups and innovative entrepeneurs
    Onderzoek naar het beleid voor vergunningen voor migranten die een start-up willen beginnen en/of hebben. Met good practices uit de EU-lidstaten.


Daarnaast brengt EMN Nederland het beleid in kaart voor migranten die langdurig in Nederland zijn (toegang, rechten, integratie) en het beleid voor het informeren van migranten tijdens het proces van vrijwillige terugkeer.