Onderzoek: Gevolgen Covid-19 voor verblijfsvergunningen, werkloosheid en toegang tot medische zorg

Sommige migranten van buiten de EU zijn na aankomst in EU door de Covid-19-crisis zeer kwetsbaar. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het verliezen van hun baan dan burgers uit de lidstaat zelf. Dit kan gevolgen hebben voor hun migratiestatus, die vaak verbonden is aan het hebben van werk.

EU- en OECD-landen hebben daarom hun beleid op onderdelen aangepast. Daarbij gaat het om regels voor het toekennen en verlengen van verblijfsvergunningen, het terugdringen van werkloosheid en verlies van inkomen, en toegang tot (informatie over) medische zorg voor (ir)reguliere migranten.

> EMN-OECD Inform #1: EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic
 

EMN-leden EU
EMN-leden: EU-lidstaten, plus Noorwegen